Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 7. september 2010 - Strasbourg

(Istung katkestati kell 20.30 ja see jätkus kell 21.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Roberta ANGELILLI
asepresident

16. Sõna- ja ajakirjandusvabadus Euroopa Liidus (arutelu)
Istungi stenogramm

Komisjoni avaldus: Sõna- ja ajakirjandusvabadus Euroopa Liidus

Neelie Kroes (komisjoni asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Monika Flašíková Beňová fraktsiooni S&D nimel, Sonia Alfano fraktsiooni ALDE nimel, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel, Zbigniew Ziobro fraktsiooni ECR nimel, Takis Hadjigeorgiou fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel, Daniël van der Stoep (fraktsioonilise kuuluvuseta), Simon Busuttil, Kinga Göncz, Sophia in 't Veld, Marek Józef Gróbarczyk, Rui Tavares, John Bufton, Hans-Peter Martin, Marco Scurria, Victor Boştinaru, Renate Weber, Jacek Olgierd Kurski, Vladimír Remek, Mario Borghezio, Nicole Sinclaire, Monica Luisa Macovei, Ivailo Kalfin, Luigi de Magistris, Marek Henryk Migalski, Ivo Belet, David-Maria Sassoli, Cecilia Wikström, Georgios Papanikolaou, Andres Perello Rodriguez, Lena Kolarska-Bobińska, Csaba Sándor Tabajdi, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Ildikó Gáll-Pelcz ja Mariya Nedelcheva.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Iosif Matula, Ioan Enciu, Chris Davies, Anna Záborská, Margrete Auken, Salvatore Iacolino, Seán Kelly, Izaskun Bilbao Barandica, Hella Ranner ja Oreste Rossi.

Sõna võttis Neelie Kroes.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika