Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2010. szeptember 7., Kedd - Strasbourg

(A 20.30-kor felfüggesztett ülés 21.00-kor folytatódik.)

ELNÖKÖL: Roberta ANGELILLI
alelnök

16. Szólás- és sajtószabadság az Európai Unióban (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

A Bizottság nyilatkozata: Szólás- és sajtószabadság az Európai Unióban

Neelie Kroes (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a PPE képviselőcsoport nevében, Monika Flašíková Beňová, az S&D képviselőcsoport nevében, Sonia Alfano, az ALDE képviselőcsoport nevében, Judith Sargentini, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Zbigniew Ziobro, az ECR képviselőcsoport nevében, Takis Hadjigeorgiou, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jaroslav Paška, az EFD képviselőcsoport nevében, Daniël van der Stoep, független, Simon Busuttil, Kinga Göncz, Sophia in 't Veld, Marek Józef Gróbarczyk, Rui Tavares, John Bufton, Hans-Peter Martin, Marco Scurria, Victor Boştinaru, Renate Weber, Jacek Olgierd Kurski, Vladimír Remek, Mario Borghezio, Nicole Sinclaire, Monica Luisa Macovei, Ivailo Kalfin, Luigi de Magistris, Marek Henryk Migalski, Ivo Belet, David-Maria Sassoli, Cecilia Wikström, Georgios Papanikolaou, Andres Perello Rodriguez, Lena Kolarska-Bobińska, Csaba Sándor Tabajdi, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Ildikó Gáll-Pelcz és Mariya Nedelcheva.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Iosif Matula, Ioan Enciu, Chris Davies, Anna Záborská, Margrete Auken, Salvatore Iacolino, Seán Kelly, Izaskun Bilbao Barandica, Hella Ranner és Oreste Rossi.

Felszólal: Neelie Kroes.

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat