Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2010 m. rugsėjo 7 d. - Strasbūras

(Posėdis sustabdytas 20.30 val ir vėl pradėtas 21.00 val.)

PIRMININKAVO: Roberta ANGELILLI
Pirmininko pavaduotoja

16. Saviraiškos laisvė ir spaudos laisvė Europos Sąjungoje (diskusijos)
CRE

Komisijos pareiškimas: Saviraiškos laisvė ir spaudos laisvė Europos Sąjungoje

Neelie Kroes (Komisijos pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Monika Flašíková Beňová S&D frakcijos vardu, Sonia Alfano ALDE frakcijos vardu, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu, Zbigniew Ziobro ECR frakcijos vardu, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL frakcijos vardu, Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu, Daniël van der Stoep , nepriklausomas Parlamento narys, Simon Busuttil, Kinga Göncz, Sophia in 't Veld, Marek Józef Gróbarczyk, Rui Tavares, John Bufton, Hans-Peter Martin, Marco Scurria, Victor Boştinaru, Renate Weber, Jacek Olgierd Kurski, Vladimír Remek, Mario Borghezio, Nicole Sinclaire, Monica Luisa Macovei, Ivailo Kalfin, Luigi de Magistris, Marek Henryk Migalski, Ivo Belet, David-Maria Sassoli, Cecilia Wikström, Georgios Papanikolaou, Andres Perello Rodriguez, Lena Kolarska-Bobińska, Csaba Sándor Tabajdi, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Ildikó Gáll-Pelcz ir Mariya Nedelcheva.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Iosif Matula, Ioan Enciu, Chris Davies, Anna Záborská, Margrete Auken, Salvatore Iacolino, Seán Kelly, Izaskun Bilbao Barandica, Hella Ranner ir Oreste Rossi.

Kalbėjo Neelie Kroes.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika