Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2010. gada 7. septembris - Strasbūra

(Sēde tika pārtraukta plkst. 20.30 un atsākta 21.00.)

SĒDI VADA: Roberta ANGELILLI
Priekšsēdētāja vietniece

16. Vārda brīvība un preses brīvība Eiropas Savienībā (debates)
CRE

Komisijas paziņojums: Vārda brīvība un preses brīvība Eiropas Savienībā.

Neelie Kroes (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Monika Flašíková Beňová S&D grupas vārdā, Sonia Alfano ALDE grupas vārdā, Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā, Zbigniew Ziobro ECR grupas vārdā, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL grupas vārdā, Jaroslav Paška EFD grupas vārdā, Daniël van der Stoep, pie grupām nepiederošs deputāts, Simon Busuttil, Kinga Göncz, Sophia in 't Veld, Marek Józef Gróbarczyk, Rui Tavares, John Bufton, Hans-Peter Martin, Marco Scurria, Victor Boştinaru, Renate Weber, Jacek Olgierd Kurski, Vladimír Remek, Mario Borghezio, Nicole Sinclaire, Monica Luisa Macovei, Ivailo Kalfin, Luigi de Magistris, Marek Henryk Migalski, Ivo Belet, David-Maria Sassoli, Cecilia Wikström, Georgios Papanikolaou, Andres Perello Rodriguez, Lena Kolarska-Bobińska, Csaba Sándor Tabajdi, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Ildikó Gáll-Pelcz un Mariya Nedelcheva.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Iosif Matula, Ioan Enciu, Chris Davies, Anna Záborská, Margrete Auken, Salvatore Iacolino, Seán Kelly, Izaskun Bilbao Barandica, Hella Ranner un Oreste Rossi.

Uzstājās Neelie Kroes.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika