Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 7 septembrie 2010 - Strasbourg

(Şedinţa, suspendată la 20.30, a fost reluată la 21.00.)

A PREZIDAT: Roberta ANGELILLI
Vicepreşedintă

16. Libertatea de exprimare şi libertatea presei în Uniunea Europeană (dezbatere)
CRE

Declaraţie a Comisiei: Libertatea de exprimare şi libertatea presei în Uniunea Europeană

Neelie Kroes (vicepreşedintă a Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Monika Flašíková Beňová, în numele Grupului S&D, Sonia Alfano, în numele Grupului ALDE, Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, Zbigniew Ziobro, în numele Grupului ECR, Takis Hadjigeorgiou, în numele Grupului GUE/NGL, Jaroslav Paška, în numele Grupului EFD, Daniël van der Stoep, neafiliat, Simon Busuttil, Kinga Göncz, Sophia in 't Veld, Marek Józef Gróbarczyk, Rui Tavares, John Bufton, Hans-Peter Martin, Marco Scurria, Victor Boştinaru, Renate Weber, Jacek Olgierd Kurski, Vladimír Remek, Mario Borghezio, Nicole Sinclaire, Monica Luisa Macovei, Ivailo Kalfin, Luigi de Magistris, Marek Henryk Migalski, Ivo Belet, David-Maria Sassoli, Cecilia Wikström, Georgios Papanikolaou, Andres Perello Rodriguez, Lena Kolarska-Bobińska, Csaba Sándor Tabajdi, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Ildikó Gáll-Pelcz şi Mariya Nedelcheva.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Iosif Matula, Ioan Enciu, Chris Davies, Anna Záborská, Margrete Auken, Salvatore Iacolino, Seán Kelly, Izaskun Bilbao Barandica, Hella Ranner şi Oreste Rossi.

A intervenit Neelie Kroes.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate