Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 7. september 2010 - Strasbourg

(Seja, ki je bila prekinjena ob 20.30, se je nadaljevala ob 21.00.)

PREDSEDSTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsednica

16. Svoboda izražanja in svoboda medijev v Evropski uniji (razprava)
Dobesedni zapis

Izjava Komisije: Svoboda izražanja in svoboda medijev v Evropski uniji

Neelie Kroes (podpredsednik Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, Monika Flašíková Beňová v imenu skupine S&D, Sonia Alfano v imenu skupine ALDE, Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE, Zbigniew Ziobro v imenu skupine ECR, Takis Hadjigeorgiou v imenu skupine GUE/NGL, Jaroslav Paška v imenu skupine EFD, Daniël van der Stoep samostojni poslanec, Simon Busuttil, Kinga Göncz, Sophia in 't Veld, Marek Józef Gróbarczyk, Rui Tavares, John Bufton, Hans-Peter Martin, Marco Scurria, Victor Boştinaru, Renate Weber, Jacek Olgierd Kurski, Vladimír Remek, Mario Borghezio, Nicole Sinclaire, Monica Luisa Macovei, Ivailo Kalfin, Luigi de Magistris, Marek Henryk Migalski, Ivo Belet, David-Maria Sassoli, Cecilia Wikström, Georgios Papanikolaou, Andres Perello Rodriguez, Lena Kolarska-Bobińska, Csaba Sándor Tabajdi, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Ildikó Gáll-Pelcz in Mariya Nedelcheva.

Po postopku "catch the eye" so govorili Iosif Matula, Ioan Enciu, Chris Davies, Anna Záborská, Margrete Auken, Salvatore Iacolino, Seán Kelly, Izaskun Bilbao Barandica, Hella Ranner in Oreste Rossi.

Govorila je Neelie Kroes.

Razprava se je zaključila.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov