Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2733(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

O-0081/2010 (B7-0451/2010)

Forhandlinger :

PV 07/09/2010 - 17
CRE 07/09/2010 - 17

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Protokol
Tirsdag den 7. september 2010 - Strasbourg

17. Forskelsbehandling af homoseksuelle par, der er gift eller har indgået registreret partnerskab (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Mundtlig forespørgsel (O-0081/2010) af Cornelis de Jong og Eva-Britt Svensson for GUE/NGL-Gruppen, Marije Cornelissen, Raül Romeva i Rueda og Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Michael Cashman, Britta Thomsen, Sophia in 't Veld og Sirpa Pietikäinen, til Kommissionen: Forskelsbehandling af homoseksuelle par, der er gift eller har indgået registreret partnerskab (B7-0451/2010)

Mundtlig forespørgsel (O-0117/2010) af Claude Moraes, Michael Cashman og Monika Flašíková Beňová for S&D-Gruppen, til Kommissionen: Gensidig anerkendelse af ægteskaber og registrerede partnerskaber indgået mellem personer af samme køn (B7-0459/2010)

Mundtlig forespørgsel (O-0118/2010) af Sophia in 't Veld, Renate Weber, Niccolò Rinaldi, Sarah Ludford, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro og Gianni Vattimo for ALDE-Gruppen, til Kommissionen: Diskriminering af par af personer af samme køn, fri bevægelighed, LGBT-rettigheder og en EU køreplan (B7-0460/2010)

Cornelis de Jong, Marije Cornelissen, Michael Cashman og Sophia in 't Veld begrundede de mundtlige forespørgsler.

Viviane Reding (næstformand i Kommissionen) besvarede de mundtlige forespørgsler.

Talere: Salvatore Iacolino for PPE-Gruppen, Monika Flašíková Beňová for S&D-Gruppen, Sarah Ludford for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Konrad Szymański for ECR-Gruppen, Eva-Britt Svensson for GUE/NGL-Gruppen, Oreste Rossi for EFD-Gruppen, der også besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Raül Romeva i Rueda, Crescenzio Rivellini, Emine Bozkurt, Raül Romeva i Rueda, der også besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Crescenzio Rivellini, og Joanna Senyszyn.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Anna Záborská, der også besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Sarah Ludford, Nicole Sinclaire, Sophia in 't Veld, der stillede et blåt kort-spørgsmål til Crescenzio Rivellini, og Crescenzio Rivellini der besvarede dette spørgsmål.

Viviane Reding tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik