Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2733(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-0081/2010 (B7-0451/2010)

Keskustelut :

PV 07/09/2010 - 17
CRE 07/09/2010 - 17

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Tiistai 7. syyskuuta 2010 - Strasbourg

17. Samaa sukupuolta olevien avioparien tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävien syrjintä (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suullinen kysymys (O-0081/2010) Cornelis de Jong ja Eva-Britt Svensson GUE/NGL-ryhmän puolesta, Marije Cornelissen, Raül Romeva i Rueda ja Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta, Michael Cashman, Britta Thomsen, Sophia in 't Veld ja Sirpa Pietikäinen komissiolle: Samaa sukupuolta olevien avioparien tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävien henkilöiden syrjintä (B7-0451/2010)

Suullinen kysymys (O-0117/2010) Claude Moraes, Michael Cashman ja Monika Flašíková Beňová S&D-ryhmän puolesta komissiolle: Samaa sukupuolta olevien henkilöiden avioliittojen ja rekisteröityjen parisuhteiden vastavuoroinen tunnustaminen (B7-0459/2010)

Suullinen kysymys (O-0118/2010) Sophia in 't Veld, Renate Weber, Niccolò Rinaldi, Sarah Ludford, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro ja Gianni Vattimo ALDE-ryhmän puolesta komissiolle: Samaa sukupuolta olevien parien syrjiminen, vapaa liikkuvuus, homo-, bi- ja transseksuaalisten henkilöiden oikeudet, EU:n toimintasuunnitelma (B7-0460/2010)

Cornelis de Jong, Marije Cornelissen, Michael Cashman ja Sophia in 't Veld esittelivät suulliset kysymykset.

Viviane Reding (komission varapuheenjohtaja) vastasi suullisiin kysymyksiin.

Puheenvuorot: Salvatore Iacolino PPE-ryhmän puolesta, Monika Flašíková Beňová S&D-ryhmän puolesta, Sarah Ludford ALDE-ryhmän puolesta, Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta, Konrad Szymański ECR-ryhmän puolesta, Eva-Britt Svensson GUE/NGL-ryhmän puolesta, Oreste Rossi EFD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Raül Romeva i Rueda, Crescenzio Rivellini, Emine Bozkurt, Raül Romeva i Rueda, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Crescenzio Rivellini, ja Joanna Senyszyn.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Anna Záborská, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Sarah Ludford, Nicole Sinclaire, Sophia in 't Veld, joka esitti Crescenzio Rivellinille kysymyksen sinistä korttia nostamalla, ja Crescenzio Rivellini, joka vastasi kysymykseen.

Viviane Reding käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö