Předchozí 
 Další 
RCVVOTESPVTACRE
Zápis
Úterý, 7. září 2010 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 4.Stav Unie (rozprava)
 5.Slavnostní zasedání – Mali
 6.Hlasování
  
6.1.Volný pohyb pracovníků uvnitř Unie – kodifikované znění ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.2.Ověřování pravosti euromincí a manipulace s euromincemi nezpůsobilými k oběhu ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.3.Poskytnutí makrofinanční pomoci Moldavské republice ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.4.Dočasné pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro dovoz některých průmyslových výrobků na Madeiru a na Azory * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.5.Návrh opravného rozpočtu č. 2/2010: úřad BEREC (Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací) (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.6.Žádost, aby byl Viktor Uspaskich zbaven poslanecké imunity (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.7.Dohoda mezi EU a Japonskem o vzájemné právní pomoci v trestních věcech *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.8.Propojení obchodních rejstříků (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.9.Rozvíjení potenciálu k tvorbě pracovních příležitostí v novém udržitelném hospodářství (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.10.EHP–Švýcarsko: překážky ve vztahu k plnému zavedení vnitřního trhu (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.11.Dvoustranná ochranná doložka Dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou ***I (hlasování)
  
6.12.Spravedlivé příjmy zemědělců: lepší fungování potravinového řetězce v Evropě (hlasování)
  
6.13.Financování a fungování Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (hlasování)
  
6.14.Provádění a přezkum nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Brusel I) (hlasování)
  
6.15.Zařazení žen patřících k etnickým menšinám do společnosti (hlasování)
  
6.16.Úloha žen ve stárnoucí společnosti (hlasování)
  
6.17.Žurnalistika a nová média – vytváření evropské veřejné sféry (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 9.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 10.Lidská práva v Íránu, zejména případy Sakíne Muhammadí Aštíáníové a Zahry Bahrámíové (předložené návrhy usnesení)
 11.Situace Romů v Evropě (rozprava)
 12.Humanitární situace po záplavách v Pákistánu (rozprava)
 13.Hlavní zásady politiky zaměstnanosti členských států (rozprava)
 14.Přednesení postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu – rozpočtový rok 2011
 15.Doba vyhrazená pro otázky (Komise)
 16.Svoboda projevu a svoboda tisku v Evropské unii (rozprava)
 17.Diskriminace párů stejného pohlaví, které uzavřely manželství nebo registrované partnerství (rozprava)
 18.Dlouhodobá péče o starší osoby (rozprava)
 19.Pořad jednání příštího denního zasedání
 20.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (256 kb) Prezenční listina (63 kb)    Výsledek jmenovitého hlasování (626 kb) 
 
Zápis (197 kb) Prezenční listina (24 kb) Výsledky hlasování (349 kb) Výsledek jmenovitého hlasování (349 kb) 
 
Zápis (256 kb) Prezenční listina (65 kb) Výsledky hlasování (558 kb) Výsledek jmenovitého hlasování (487 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí