Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Tirsdag den 7. september 2010 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 4.Situationen i Unionen (forhandling)
 5.Højtideligt møde - Mali
 6.Afstemningstid
  6.1.Arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Unionen - kodificeret tekst ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  6.2.Autentificering af euromønter og håndtering af euromønter, der er uegnede til at være i omløb ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  6.3.Makrofinansiel bistand til Republikken Moldova ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  6.4.Midlertidig suspension af de autonome satser i den fælles toldtarif for import af visse industriprodukter til de selvstyrende regioner Madeira og Azorerne * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  6.5.Forslag til ændringsbudget nr. 2/2010, del 1: BEREC (Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation) (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  6.6.Anmodning om ophævelse af Viktor Uspaskichs parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  6.7.Aftale mellem EU og Japan om gensidig retshjælp i straffesager *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  6.8.Sammenkobling af selskabsregistre (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  6.9.Udvikling af jobpotentialet i en ny, bæredygtig økonomi (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  6.10.EØS-Schweiz: hindringer for fuldstændig gennemførelse af det indre marked (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  6.11.Bilateral beskyttelsesklausul i frihandelsaftalen mellem EU og Korea ***I (afstemning)
  6.12.Rimelige indkomster for landbrugere: En bedre fungerende fødevareforsyningskæde i Europa (afstemning)
  6.13.Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: finansiering og funktionsmåde (afstemning)
  6.14.Retternes kompetence og anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (afstemning)
  6.15.Social integration af kvinder tilhørende etniske minoritetsgrupper (afstemning)
  6.16.Kvindernes rolle i et aldrende samfund (afstemning)
  6.17.Journalistik og nye medier – dannelse af et offentligt rum i Europa (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 10.Menneskerettigheder i Iran, særlig sagerne Sakineh Mohammadi-Ashtiani og Zahra Bahrami (indgivne beslutningsforslag)
 11.Romaernes situation i Europa (forhandling)
 12.Den humanitære situation efter oversvømmelserne i Pakistan (forhandling)
 13.Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker (forhandling)
 14.Forelæggelse af Rådets holdning til forslaget til det almindelige budget - budgetåret 2011
 15.Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
 16.Ytringsfrihed og pressefrihed i Den Europæiske Union (forhandling)
 17.Forskelsbehandling af homoseksuelle par, der er gift eller har indgået registreret partnerskab (forhandling)
 18.Langtidspleje af ældre (forhandling)
 19.Dagsorden for næste møde
 20.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol (250 kb) Deltagerliste (63 kb)    Afstemning ved navneopråb (626 kb) 
 
Protokol (202 kb) Deltagerliste (24 kb) Afstemningsresultater (292 kb) Afstemning ved navneopråb (533 kb) 
 
Protokol (257 kb) Deltagerliste (64 kb) Afstemningsresultater (536 kb) Afstemning ved navneopråb (570 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik