Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2010 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφωv
 3.Συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)
 4.Κατάσταση της Ένωσης (συζήτηση)
 5.Πανηγυρική συνεδρίαση - Μάλι
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στο εσωτερικό της Ένωσης - κωδικοποιημένο κείμενο ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.2.Εξακρίβωση της γνησιότητας των κερμάτων ευρώ και διαχείριση των κερμάτων ευρώ που είναι ακατάλληλα για κυκλοφορία ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.3.Χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Δημοκρατία της Μολδαβίας ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.4.Προσωρινή αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου κατά την εισαγωγή ορισμένων βιομηχανικών προϊόντων στη Μαδέρα και τις Αζόρες * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.5.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2010 ΒΕREC (Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες) (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.6.Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του κ. Viktor Uspaskich (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.7.Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας σχετικά με την αμοιβαία νομική συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.8.Διασύνδεση των μητρώων επιχειρήσεων (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.9.Ανάπτυξη του δυναμικού δημιουργίας θέσεων εργασίας στο πλαίσιο μιας νέας βιώσιμης οικονομίας (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.10.ΕΟΧ-Ελβετία: Εμπόδια ως προς την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.11.Διμερής ρήτρα διασφάλισης της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Κορέας ***I (ψηφοφορία)
  6.12.Δίκαια εισοδήματα για τους γεωργούς: Βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων στην Ευρώπη (ψηφοφορία)
  6.13.Χρηματοδότηση και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ψηφοφορία)
  6.14.Διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ψηφοφορία)
  6.15.Κοινωνική ενσωμάτωση των γυναικών που ανήκουν σε ομάδες εθνοτικών μειονοτήτων (ψηφοφορία)
  6.16.Ρόλος των γυναικών σε μια γηράσκουσα κοινωνία (ψηφοφορία)
  6.17.Δημοσιογραφία και νέα μέσα ενημέρωσης – δημιουργία μιας δημόσιας σφαίρας στην Ευρώπη (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 10.Ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν και συγκεκριμένα οι περιπτώσεις των Sakineh Mohammadi-Ashtiani και Zahra Bahrami (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )
 11.Κατάσταση των Ρομά στην Ευρώπη (συζήτηση)
 12.Ανθρωπιστική κατάσταση μετά τις πλημμύρες στο Πακιστάν (συζήτηση)
 13.Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών (συζήτηση)
 14.Παρουσίαση του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού από το Συμβούλιο - οικονομικό έτος 2011
 15.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
 16.Ελευθερία της έκφρασης και ελευθερία του Τύπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)
 17.Διακρίσεις εις βάρος των έγγαμων ζευγαριών του ιδίου φύλου ή των ζευγαριών που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης (συζήτηση)
 18.Μακροπρόθεσμη φροντίδα για τους ηλικιωμένους (συζήτηση)
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 20.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (289 kb) Κατάσταση παρόντων (63 kb)    Ονομαστικές ψηφοφορίες (626 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (214 kb) Κατάσταση παρόντων (24 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (369 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (538 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (287 kb) Κατάσταση παρόντων (74 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (567 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (653 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου