Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Protokolas
Antradienis, 2010 m. rugsėjo 7 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Gauti dokumentai
 3.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.Sąjungos padėtis (diskusijos)
 5.Iškilmingas posėdis - Malis
 6.Balsuoti skirtas laikas
  6.1.Laisvas darbuotojų judėjimas Sąjungoje (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  6.2.Euro monetų autentiškumo tikrinimas ir apyvartai netinkamų euro monetų tvarkymas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  6.3.Makrofinansinės pagalbos teikimas Moldovos Respublikai ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  6.4.Laikinas autonominio Bendrojo muitų tarifo muitų taikymo tam tikriems pramonės gaminiams, importuojamiems į Madeiros ir Azorų salas, sustabdymas * (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  6.5.Taisomojo biudžeto projektas Nr. 2/2010. Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (BEREC) biuras (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  6.6.Prašymas atšaukti Europos Parlamento nario Viktoro Uspaskicho imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  6.7.Europos Sąjungos ir Japonijos susitarimas dėl savitarpio teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  6.8.Verslo registrų sąveika (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  6.9.Naujos tvarios ekonomikos potencialo, susijusio su užimtumu, vystymas (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  6.10.Europos ekonominė erdvė (EEE) ir Šveicarija. Kliūtys, susijusios su visapusišku vidaus rinkos įgyvendinimu (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  6.11.ES ir Korėjos laisvosios prekybos susitarimo dvišalė apsaugos sąlyga ***I (balsavimas)
  6.12.Sąžiningos pajamos ūkininkams: veiksmingesnė Europos maisto produktų tiekimo grandinė (balsavimas)
  6.13.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo finansavimas ir veikimas (balsavimas)
  6.14.Jurisdikcija ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimas ir vykdymas (balsavimas)
  6.15.Tautinių mažumų grupėms priklausančių moterų socialinė įtrauktis (balsavimas)
  6.16.Moterų vaidmuo senėjančioje visuomenėje (balsavimas)
  6.17.Žurnalistika ir naujos žiniasklaidos priemonės. Viešosios erdvės kūrimas Europoje (balsavimas)
 7.Paaiškinimai dėl balsavimo
 8.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 9.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 10.Žmogaus teisės Irane, ypač Sakineh Mohammadi-Ashtiani ir Zahros Bahrami bylos (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 11.Romų padėtis Europoje (diskusijos)
 12.Humanitarinė padėtis Pakistane po potvynių (diskusijos)
 13.Valstybių narių užimtumo politikos gairės (diskusijos)
 14.Tarybos 2011 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto pristatymas
 15.Klausimų valanda (klausimai Komisijai)
 16.Saviraiškos laisvė ir spaudos laisvė Europos Sąjungoje (diskusijos)
 17.Tos pačios lyties susituokusių arba įregistravusių civilinę partnerystę porų diskriminavimas (diskusijos)
 18.Ilgalaikė pagyvenusių žmonių priežiūra (diskusijos)
 19.Kito posėdžio darbotvarkė
 20.Posėdžio pabaiga
 Dalyvaujančiųjų sąrašas
Protokolas (255 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (63 kb)    Vardinis balsavimas (626 kb) 
 
Protokolas (204 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (24 kb) Balsavimo rezultatai (314 kb) Vardinis balsavimas (533 kb) 
 
Protokolas (259 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (64 kb) Balsavimo rezultatai (540 kb) Vardinis balsavimas (637 kb) 
Teisinė informacija - Privatumo politika