Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Minuti
It-Tlieta, 7 ta' Settembru 2010 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dokumenti mressqa
 3.Dibattitu dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 4.Stat tal-Unjoni (dibattitu)
 5.Seduta formali - Mali
 6.Ħin tal-votazzjonijiet
  
6.1.Il-moviment liberu tal-ħaddiema fi ħdan l-Unjoni (Kodifikazzjoni) ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.2.L-awtentikazzjoni tal-muniti tal-Euro u t-trattament ta' muniti tal-Euro li mhumiex tajbin għaċ-ċirkolazzjoni ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.3.L-għoti ta' għajnuna makrofinanzjarja lir-Repubblika tal-Moldova ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.4.Sospensjoni temporanja tad-dazji awtonomi tat-Tariffa Doganali Komuni fuq importazzjonijiet ta' ċerti prodotti industrijali f'Madeira u fl-Azores * (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.5.Abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 2/2010 parti 1: BEREC (Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi ) (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.6.Talba biex titneħħa l-immunità parlamentari tas-Sur Viktor Uspaskich (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.7.Ftehim bejn l-UE u l-Ġappun dwar assistenza legali reċiproka f’materji kriminali *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.8.L-interkonnessjoni tar-reġistri kummerċjali (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.9.L-iżvilupp tal-potenzjal ta' ħolqien ta' impjiegi ta' ekonomija sostenibbli ġdida (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.10.ŻEE-Svizzera: Ostakoli fir-rigward tal-implimentazzjoni sħiħa tas-suq intern (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.11.Il-klawżola ta' salvagwardja bilaterali tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles UE-Korea ***I (votazzjoni)
  
6.12.Dħul ġust għall-bdiewa: Katina tal-provvista alimentari fl-Ewropa li taħdem aħjar (votazzjoni)
  
6.13.Il-finanzjament u l-funzjonament tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (votazzjoni)
  
6.14.Implimentazzjoni u reviżjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 44/2001 dwar ġurisdizzjoni u rikonoxximent u eżekuzzjoni ta' sentenzi f'materji ċivili u kummerċjali (Brussell I) (votazzjoni)
  
6.15.L-integrazzjoni soċjali tan-nisa li jappartjenu għal gruppi etniċi minoritarji (votazzjoni)
  
6.16.L-irwol tan-nisa f'soċjetà li qed tixjieħ (votazzjoni)
  
6.17.Ġurnaliżmu u midja ġdida - il-ħolqien ta' qasam pubbliku fl-Ewropa (votazzjoni)
 7.Spjegazzjonijiet tal-vot
 8.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 9.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 10.Id-drittijiet tal-bniedem fl-Iran, b'mod partikolari l-każijiet ta' Sakineh Mohammadi-Ashtiani u ta' Zahra Bahrami (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 11.Is-sitwazzjoni tar-Roma fl-Ewropa (dibattitu)
 12.Is-sitwazzjoni umanitarja wara l-għargħar fil-Pakistan (dibattitu)
 13.Il-linji gwida għal politika dwar l-impjiegi tal-Istati Membri (dibattitu)
 14.Preżentazzjoni tal-Abbozz tal-Baġit Ġenerali mill-Kunsill – Sena 2011
 15.Ħin għall-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kummissjoni)
 16.Il-libertà tal-espressjoni u l-libertà tal-istampa fl-Unjoni Ewropea (dibattitu)
 17.Diskriminazzjoni ta' koppji miżżewġa tal-istess sess jew ta' koppji f'konvivenza ċivili (dibattitu)
 18.Kura għal perjodu twil ta' żmien għall-persuni anzjani (dibattitu)
 19.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 20.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
Minuti (258 kb) Reġistru tal-attendenza (63 kb)    Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (626 kb) 
 
Minuti (209 kb) Reġistru tal-attendenza (24 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (387 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (534 kb) 
 
Minuti (267 kb) Reġistru tal-attendenza (65 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (553 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (571 kb) 
Avviż legali - Politika tal-privatezza