Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Wtorek, 7 września 2010 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 4.Stan Unii (debata)
 5.Uroczyste posiedzenie - Mali
 6.Głosowanie
  6.1.Swobodny przepływ pracowników wewnątrz Unii - wersja ujednolicona ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  6.2.Weryfikacja autentyczności monet euro oraz postępowanie z monetami euro nienadającymi się do obiegu ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  6.3.Udzielenie pomocy makrofinansowej Republice Mołdowy ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  6.4.Czasowe zawieszenie ceł autonomicznych wspólnej taryfy celnej na przywóz niektórych produktów przemysłowych do regionów autonomicznych Madery i Azorów * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  6.5.Projekt budżetu korygującego nr 2/2010 - część 1: BEREC (Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej) (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  6.6.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Viktora Uspaskicha (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  6.7.Umowa między Unią Europejską a Japonią o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  6.8.Integracja rejestrów przedsiębiorstw (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  6.9.Zwiększanie potencjału zatrudnienia w nowych zrównoważonych sektorach gospodaki (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  6.10.EOG-Szwajcaria: przeszkody w pełnej realizacji rynku wewnętrznego (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  6.11.Dwustronna klauzula ochronna zawarta w umowie o wolnym handlu UE-Korea ***I (głosowanie)
  6.12.Sprawiedliwe dochody dla rolników: poprawa funkcjonowania łańcucha dostaw żywności w Europie (głosowanie)
  6.13.Finansowanie i funkcjonowanie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (głosowanie)
  6.14.Jurysdykcja i uznawanie orzeczeń sądowych oraz ich wykonywanie w sprawach cywilnych i handlowych (głosowanie)
  6.15.Integracja społeczna kobiet należących do mniejszościowych grup etnicznych (głosowanie)
  6.16.Rola kobiet w starzejącym się społeczeństwie (głosowanie)
  6.17.Dziennikarstwo i nowe środki przekazu - tworzenie sfery publicznej w Europie (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 8.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 9.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Sprawa Sakineh Mohammadi-Ashtiani (złożone projekty rezolucji)
 11.Sytuacja ludności romskiej w Europie (debata)
 12.Sytuacja humanitarna po powodziach w Pakistanie (debata)
 13.Wytyczne dla polityki zatrudnienia państw członkowskich (debata)
 14.Przedstawienie przez Radę projektu budżetu ogólnego – rok budżetowy 2011
 15.Tura pytań (pytania do Komisji)
 16.Wolność wypowiedzi i wolność prasy w Unii Europejskiej (debata)
 17.Dyskryminacja osób tej samej płci pozostających związku małżeńskim lub w cywilnym związku partnerskim (debata)
 18.Długookresowa opieka nad osobami w podeszłym wieku (debata)
 19.Porządek obrad następnego posiedzenia
 20.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (254 kb) Lista obecności (63 kb)    Głosowanie imienne (626 kb) 
 
Protokół (206 kb) Lista obecności (24 kb) Wyniki głosowania (315 kb) Głosowanie imienne (533 kb) 
 
Protokół (267 kb) Lista obecności (65 kb) Wyniki głosowania (524 kb) Głosowanie imienne (570 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności