Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Utorok, 7. septembra 2010 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty
 3.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 4.Stav Únie (rozprava)
 5.Slávnostná schôdza - Mali
 6.Hlasovanie
  
6.1.Sloboda pohybu pracovníkov v rámci Únie – kodifikované znenie ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.2.Overovanie pravosti euromincí a manipulácia s euromincami nevhodnými do obehu ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.3.Poskytnutie makrofinančnej pomoci Moldavsku ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.4.Dočasné pozastavenie autonómnych ciel podľa Spoločného colného sadzobníka na dovoz určitých priemyselných výrobkov na Madeiru a Azory * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.5.Návrh opravného rozpočtu č. 2/2010 – časť 1: úrad BEREC (Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie) (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.6.ŽIadosť o zbavenie parlamentnej imunity pána Viktora Uspaskiča (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.7.Dohoda medzi EÚ a Japonskom o vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.8.Prepojenie obchodných registrov (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.9.Rozvoj potenciálu zamestnanosti v novom udržateľnom hospodárstve (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.10.EHP – Švajčiarsko: prekážky týkajúce sa úplnej realizácie vnútorného trhu (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.11.Dvojstranná ochranná doložka dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou ***I (hlasovanie)
  
6.12.Spravodlivé príjmy pre poľnohospodárov: lepšie fungovanie potravinového reťazca v Európe (hlasovanie)
  
6.13.Financovanie a fungovanie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (hlasovanie)
  
6.14.Právomoc a uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (hlasovanie)
  
6.15.Sociálne začlenenie žien patriacich k etnickým menšinám (hlasovanie)
  
6.16.Úloha žien v starnúcej spoločnosti (hlasovanie)
  
6.17.Žurnalistika a nové médiá – vytváranie verejnej sféry v Európe (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 10.Ľudské práva v Iráne, najmä prípady Sakíne Muhammadí Áštíáníovej a Zahráy Bahrámíovej (predložené návrhy uznesení)
 11.Situácia rómskeho obyvateľstva v Európe (rozprava)
 12.Humanitárna situácia po záplavách v Pakistane (rozprava)
 13.Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov (rozprava)
 14.Predloženie návrhu všeobecného rozpočtu Radou na rozpočtový rok 2011
 15.Hodina otázok (pre Komisiu)
 16.Sloboda prejavu a sloboda tlače v Európskej únii (rozprava)
 17.Diskriminácia voči párom rovnakého pohlavia žijúcim v manželskom zväzku alebo registrovanom partnerstve (rozprava)
 18.Dlhodobá starostlivosť o staršie osoby (rozprava)
 19.Program rokovania na nasledujúci deň
 20.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (253 kb) Prezenčná listina (63 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (626 kb) 
 
Zápisnica (199 kb) Prezenčná listina (24 kb) Výsledky hlasovania (310 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (533 kb) 
 
Zápisnica (262 kb) Prezenčná listina (65 kb) Výsledky hlasovania (592 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (636 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia