Index 
Jegyzőkönyv
PDF 267kWORD 208k
2010. szeptember 7., Kedd - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Dokumentumok benyújtása
 3.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 4.Az Unió helyzete (vita)
 5.Ünnepi ülés - Mali
 6.Szavazások órája
  
6.1.A munkavállalók Unión belüli szabad mozgása - kodifikált változat ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.2.Az euroérmék hitelesítése és a pénzforgalom céljára alkalmatlan euroérmék kezelése ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.3.A Moldovai Köztársaságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatás ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.4.A Közös Vámtarifa alapján alkalmazott autonóm vámtételek ideiglenes felfüggesztése a Madeira és az Azori-szigetek autonóm régióba behozott egyes ipari termékekre vonatkozóan * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.5.A 2/2010. számú költségvetés-módosítási tervezet: BEREC (Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala) (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.6.Viktor Uspaskich képviselői mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.7.Megállapodás az Európai Unió és Japán között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.8.A cégnyilvántartások összekapcsolása (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.9.Az új, fenntartható gazdaságban rejlő foglalkoztatási potenciál feltárása (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.10.EGT–Svájc: A belső piac teljes megvalósításának akadályai (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.11.Az EU–Korea szabadkereskedelmi megállapodás kétoldalú védzáradéka ***I (szavazás)
  
6.12.Tisztességes jövedelem a gazdáknak: hatékonyabban működő élelmiszer-ellátási lánc (szavazás)
  
6.13.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap finanszírozása és működése (szavazás)
  
6.14.A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóság, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása (szavazás)
  
6.15.Az etnikai kisebbségi csoportokba tartozó nők társadalmi integrációja (szavazás)
  
6.16.A nők szerepe az idősödő társadalomban (szavazás)
  
6.17.Újságírás és új média – az európai nyilvános szféra kialakítása (szavazás)
 7.A szavazáshoz fűzött indokolások
 8.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 9.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 10.Az emberi jogok helyzete Iránban, különös tekintettel Szakineh Mohammadi-Astiani és Zahra Bahrami ügyére (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 11.A romák helyzete Európában (vita)
 12.Humanitárius helyzet a pakisztáni áradásokat követően (vita)
 13.A tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatások (vita)
 14.Az általános költségvetés tervezetének Tanács általi ismertetése – 2011. évi költségvetés
 15.Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)
 16.Szólás- és sajtószabadság az Európai Unióban (vita)
 17.A házasságban vagy bejegyzett élettársi kapcsolatban élő egynemű párok hátrányos megkülönböztetése (vita)
 18.Az idősek hosszú távú gondozása (vita)
 19.A következő ülésnap napirendje
 20.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


JEGYZŐKÖNYV

2010. SZEPTEMBER 7., KEDD

ELNÖKÖL: Jerzy BUZEK
elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 9.05-kor nyitják meg.


2. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtotta be a Tanács és a Bizottság:

- Az Európai Unió általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (átdolgozás) (COM(2010)0260 - C7-0142/2010 - 2010/0154(COD))

utalva:

illetékes :

BUDG

vélemény :

ITRE, JURI, CONT, REGI

- A 97/68/EK irányelvnek a rugalmas végrehajtási eljárással forgalomba hozott motorokra vonatkozó rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat (COM(2010)0362 - C7-0171/2010 – 2010/0195(COD))

Az eljárási szabályzat 124. cikke (1) bekezdésének megfelelően az elnök közli, hogy a javaslatról konzultálni fog az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva:

illetékes :

ENVI

vélemény :

ITRE, TRAN

- A tagállamok és harmadik országok közötti kétoldalú beruházási megállapodások tekintetében átmeneti rendelkezések megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2010)0344 - C7-0172/2010 - 2010/0197(COD))

utalva:

illetékes :

INTA

vélemény :

ECON

- A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a minimális általános adómérték alkalmazásának időtartama tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslat (COM(2010)0331 - C7-0173/2010 - 2010/0179(CNS))

utalva:

illetékes :

ECON

- A befektetőkártalanítási rendszerekről szóló 97/9/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat (COM(2010)0371 - C7-0174/2010 - 2010/0199(COD))

utalva:

illetékes :

ECON

vélemény :

JURI, IMCO

- A DEC 35/2010. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N7-0032/2010 - C7-0175/2010 - 2010/2119(GBD))

utalva:

illetékes :

BUDG

- A DEC 27/2010. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N7-0033/2010 - C7-0176/2010 - 2010/2121(GBD))

utalva:

illetékes :

BUDG

- A betétbiztosítási rendszerekről szóló .../.../EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat [átdolgozás] (COM(2010)0368 - C7-0177/2010 - 2010/0207(COD))

utalva:

illetékes :

ECON

vélemény :

JURI, IMCO

- A 2001/18/EK irányelvnek a tagállamoknak a területükön történő GMO-termesztés korlátozására, illetve megtiltására biztosított lehetőség tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2010)0375 - C7-0178/2010 – 2010/0208(COD))

Az eljárási szabályzat 124. cikke (1) bekezdésének megfelelően az elnök közli, hogy a javaslatról konzultálni fog az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva:

illetékes :

ENVI

vélemény :

AGRI, ITRE, JURI

- A harmadik országbeli állampolgárok vállalaton belüli áthelyezés keretében történő belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat (COM(2010)0378 - C7-0179/2010 - 2010/0209(COD))

utalva:

illetékes :

LIBE

vélemény :

FEMM, EMPL

- A harmadik országbeli állampolgárok idényjellegű munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat (COM(2010)0379 - C7-0180/2010 - 2010/0210(COD))

utalva:

illetékes :

LIBE

vélemény :

FEMM, EMPL

- Az északnyugat-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú együttműködésről szóló egyezmény módosításainak az Európai Unió nevében történő elfogadásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat (11076/2010 - C7-0181/2010 - 2010/0042(NLE))

utalva:

illetékes :

PECH

- Az Európai Közösség és a Jordán Hasimita Királyság közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat (11362/2010 - C7-0182/2010 - 2009/0065(NLE))

utalva:

illetékes :

ITRE

- Az Európai Közösség és Japán kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat (11363/2010 - C7-0183/2010 - 2009/0081(NLE))

utalva:

illetékes :

ITRE

- Az egyrészről az Európai Unió, másrészről a Feröer-szigetek kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködésről és a Feröer-szigeteknek az Unió kutatási, technológiafejlesztési és képzési tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjához (2007–2013) való társulásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat (11365/2010 - C7-0184/2010 - 2009/0160(NLE))

utalva:

illetékes :

ITRE

- A Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Svéd Királyság kezdeményezése az Európai Parlament és a Tanács irányelvére vonatkozóan a büntetőügyekben kibocsátott európai nyomozási határozatról (09288/2010 - C7-0185/2010 - 2010/0817(COD))

utalva:

illetékes :

LIBE

- Az eurokészpénz euroövezethez tartozó tagállamok közötti, határon átnyúló, üzletszerű közúti szállításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2010)0377 - C7-0186/2010 - 2010/0204(COD))

utalva:

illetékes :

ECON

vélemény :

EMPL, TRAN

- Az Európai Közösség és Ukrajna közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás megújításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat (11364/2010 - C7-0187/2010 - 2009/0062(NLE))

utalva:

illetékes :

ITRE

vélemény :

AFET, BUDG

- A Számvevőszék egy tagjának kinevezése - Lazaros Stavrou LAZAROU (CY) (N7-0034/2010 - C7-0188/2010 - 2010/0818(NLE))

utalva:

illetékes :

CONT

- A büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat (COM(2010)0392 - C7-0189/2010 - 2010/0215(COD))

utalva:

illetékes :

LIBE

vélemény :

JURI

- Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság közötti, a kereskedelemről, fejlesztésről és együttműködésről szóló megállapodás módosításáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat (10297/2010 - C7-0190/2010 - 2010/0119(NLE))

utalva:

illetékes :

DEVE

vélemény :

INTA

- A Számvevőszék egy tagjának kinevezése - Gijs de VRIES (NL) (N7-0035/2010 - C7-0191/2010 - 2010/0819(NLE))

utalva:

illetékes :

CONT

- A költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló 2006. május 17-i intézményközi megállapodásnak a többéves pénzügyi keret tekintetében az ITER-projekt pótlólagos finanszírozásának érdekében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslat (COM(2010)0403 - C7-0192/2010 - 2010/2125(ACI))

utalva:

illetékes :

BUDG

vélemény :

ITRE

- Az Egészségügyi Világszervezet által adott nemzetközi szabadnevet (INN) viselő egyes gyógyszerhatóanyagok, továbbá gyógyszeripari végtermékek gyártásához használt egyes termékek vámmentességének megadásáról és a 2658/87/EGK rendelet I. mellékletének módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2010)0397 - C7-0193/2010 - 2010/0214(COD))

utalva:

illetékes :

INTA

vélemény :

ENVI, ITRE, IMCO

- 2. sz. költségvetésmódosítás-tervezet a 2010. évi általános költségvetéshez – A Tanács 2010. július 26-i álláspontja (12583/2010 - C7-0194/2010 - 2010/2046(BUD))

utalva:

illetékes :

BUDG

- A DEC 14/2010. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N7-0038/2010 - C7-0195/2010 - 2010/2129(GBD))

utalva:

illetékes :

BUDG

- A DEC 15/2010. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N7-0039/2010 - C7-0196/2010 - 2010/2130(GBD))

utalva:

illetékes :

BUDG

- A DEC 36/2010. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N7-0040/2010 - C7-0197/2010 - 2010/2131(GBD))

utalva:

illetékes :

BUDG

- A DEC 40/2010. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N7-0041/2010 - C7-0198/2010 - 2010/2132(GBD))

utalva:

illetékes :

BUDG

- Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről (Dánia EGF/2009/031 DK/Linak referenciaszámú kérelme) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslat (COM(2010)0417 - C7-0199/2010 - 2010/2133(BUD))

utalva:

illetékes :

BUDG

vélemény :

EMPL

- Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről (Dánia EGF/2009/015 DK/Danfoss Group referenciaszámú kérelme) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslat (COM(2010)0416 - C7-0200/2010 - 2010/2134(BUD))

utalva:

illetékes :

BUDG

vélemény :

EMPL

- A nem a visszatérítés helye szerinti tagállamban, hanem egy másik tagállamban letelepedett adóalanyok részére a 2006/112/EK irányelvben előírt hozzáadottértékadó-visszatérítés részletes szabályainak megállapításáról szóló 2008/9/EK irányelv módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslat (COM(2010)0381 - C7-0201/2010 - 2010/0205(CNS))

utalva:

illetékes :

ECON

- A 98/78/EK, a 2002/87/EK és a 2006/48/EK irányelvnek a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó pénzügyi vállalkozások kiegészítő felügyelete tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat (COM(2010)0433 - C7-0203/2010 - 2010/0232(COD))

utalva:

illetékes :

ECON

vélemény :

JURI

- A mezőgazdasági vagy erdészeti járművek jóváhagyásáról szóló …/…/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2010)0395 - C7-0204/2010 – 2010/0212(COD))

Az eljárási szabályzat 124. cikke (1) bekezdésének megfelelően az elnök közli, hogy a javaslatról konzultálni fog az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva:

illetékes :

IMCO

vélemény :

ITRE

- Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről (EGF/2010/003 kérelem: textilipar – Galicia, Spanyolország) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslat (COM(2010)0437 - C7-0205/2010 - 2010/2136(BUD))

utalva:

illetékes :

BUDG

vélemény :

EMPL

- A biztosítékok egyenértékűvé tétele céljából a részvénytársaságok alapításának, valamint tőkéjük fenntartásának és módosításának tekintetében a tagállamok által a társasági tagok és harmadik személyek érdekei védelmében a Szerződés 54.cikkének második bekezdése szerinti társaságoknak előírt biztosítékok összehangolásáról szóló, európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló módosított javaslat (COM(2010)0388 - C7-0206/2010 – 2008/0173(COD))

Az eljárási szabályzat 124. cikke (1) bekezdésének megfelelően az elnök közli, hogy a javaslatról konzultálni fog az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva:

illetékes :

JURI

- A DEC 20/2010. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N7-0042/2010 - C7-0207/2010 - 2010/2140(GBD))

utalva:

illetékes :

BUDG

- A részvénytársaságok egyesüléséről szóló, európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló módosított javaslat (kodifikált szöveg) (COM(2010)0391 - C7-0209/2010 – 2008/0009(COD))

Az eljárási szabályzat 124. cikke (1) bekezdésének megfelelően az elnök közli, hogy a javaslatról konzultálni fog az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva:

illetékes :

JURI

- Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről (Hollandia „EGF/2010/011 NL/NXP Semiconductors” referenciaszámú kérelme) szóló, európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslat (COM(2010)0446 - C7-0210/2010 - 2010/2141(BUD))

utalva:

illetékes :

BUDG

vélemény :

EMPL

- Az európai uniós szabadalom fordítási szabályairól szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2010)0350 - C7-0221/2010 - 2010/0198(CNS))

utalva:

illetékes :

JURI

- A Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről (Dánia „EGF/2010/001 DK/Nordjylland” referenciaszámú kérelme) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslat (COM(2010)0451 - C7-0222/2010 - 2010/2163(BUD))

utalva:

illetékes :

BUDG

vélemény :

EMPL

- Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről (Portugália „EGF/2009/023 PT/Qimonda” referenciaszámú kérelme) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslat (COM(2010)0452 - C7-0223/2010 - 2010/2164(BUD))

utalva:

illetékes :

BUDG

vélemény :

EMPL

- Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről (az „EGF/2010/002 ES/Cataluña automoción” referenciaszámú kérelem) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslat (COM(2010)0453 - C7-0224/2010 - 2010/2165(BUD))

utalva:

illetékes :

BUDG

vélemény :

EMPL

- Az Európai Unió, Izland, Liechtenstein és Norvégia között a 2009–2014 közötti időszakra vonatkozó EGT Finanszírozási Mechanizmusról szóló megállapodás, az Európai Unió és Norvégia közötti 2009–2014 közötti időszakra vonatkozó Norvég Finanszírozási Mechanizmusról szóló megállapodás, az Európai Gazdasági Közösség és Izland közötti megállapodás egyes halak és halászati termékek Európai Unióba történő behozatalára 2009–2014 között alkalmazandó különleges rendelkezésekről szóló kiegészítő jegyzőkönyvének, valamint az Európai Gazdasági Közösség és Norvégia közötti megállapodás egyes halak és halászati termékek Európai Unióba történő behozatalára 2009–2014 között alkalmazandó különleges rendelkezésekről szóló kiegészítő jegyzőkönyvének megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat (09902/2010 - C7-0225/2010 - 2010/0129(NLE))

utalva:

illetékes :

INTA

vélemény :

PECH, BUDG


3. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 122. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   Kenya: Omár el-Besir szudáni elnök letartóztatásának meghiúsulása

- Charles Tannock, Derk Jan Eppink, Jan Zahradil, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba és Adam Bielan, az ECR képviselőcsoport nevében, Kenyáról: Omár el-Besir szudáni elnök letartóztatásának meghiúsulása (B7-0505/2010);

- Marietje Schaake, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez és Marielle De Sarnez, az ALDE képviselőcsoport nevében, Kenyáról: Omár el-Besir szudáni elnök letartóztatásának meghiúsulása (B7-0506/2010);

- Barbara Lochbihler és Judith Sargentini, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Kenyáról: Omár el-Besir szudáni elnök letartóztatásának meghiúsulása (B7-0507/2010);

- Marie-Christine Vergiat, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Kenyáról: Omár el-Besir szudáni elnök letartóztatásának elutasítása (B7-0508/2010);

- Ana Gomes és Thijs Berman, az S&D képviselőcsoport nevében, Omár el-Besir szudáni elnök kenyai meghívásáról (B7-0509/2010);

- Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Martin Kastler, Mario Mauro, Erminia Mazzoni és Bernd Posselt, a PPE képviselőcsoport nevében, Kenyáról: Omár el-Besir szudáni elnök letartóztatásának meghiúsulása (B7-0510/2010).

II.   Emberi jogok Szíriában, különösen Haitham el-Maleh ügye

- Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Renate Weber és Leonidas Donskis, az ALDE képviselőcsoport nevében, az emberi jogok helyzetéről Szíriában, különösen Haitham el-Maleh ügye (B7-0511/2010);

- Hélène Flautre, Frieda Brepoels, Jean-Paul Besset, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Keith Taylor és Sven Giegold, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az emberi jogok helyzetéről Szíriában, különösen Haitham el-Maleh ügye (B7-0512/2010);

- Marisa Matias és Marie-Christine Vergiat, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az emberi jogok helyzetéről Szíriában, különösen Haitham el-Maleh ügye (B7-0513/2010);

- Véronique De Keyser, Saïd El Khadraoui és Richard Howitt, az S&D képviselőcsoport nevében, az emberi jogok helyzetéről Szíriában, különösen Haitham el-Maleh ügye (B7-0514/2010);

- Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Martin Kastler, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Erminia Mazzoni, Cristian Dan Preda, Potito Salatto és Bogusław Sonik, a PPE képviselőcsoport nevében, Szíriáról, különösen Haitham el-Maleh ügye (B7-0515/2010);

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba és Ryszard Antoni Legutko, az ECR képviselőcsoport nevében, az emberi jogok helyzetéről Szíriában, különösen Haitham el-Maleh ügye (B7-0516/2010).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 149. cikkének megfelelően osztják fel.


4. Az Unió helyzete (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Az Unió helyzete

Az elnök hangsúlyozza az Unió helyzetéről szóló első vita jelentőségét a jelenlegi kontextusban és a Lisszaboni Szerződés által létrehozott keretben. Közli, hogy az Elnökség ülése és a képviselőcsoportok elnökeivel való megbeszélések nyomán nem fogja tudni ellenőrizni az ülésteremben való jelenlétet a vita során.

José Manuel Barroso (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Joseph Daul, a PPE képviselőcsoport nevében, Martin Schulz, az S&D képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, az ALDE képviselőcsoport nevében, Daniel Cohn-Bendit, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Michał Tomasz Kamiński, az ECR képviselőcsoport nevében, Lothar Bisky, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, az EFD képviselőcsoport nevében, Andreas Mölzer, független, José Manuel Barroso, Joseph Daul, Martin Schulz, Michał Tomasz Kamiński, Lothar Bisky és Nigel Farage.

Felszólal: Olivier Chastel (a Tanács soros elnöke).

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Corien Wortmann-Kool, Csaba Sándor Tabajdi, Reinhard Bütikofer, Timothy Kirkhope, Mario Mauro, Catherine Trautmann, Anneli Jäätteenmäki, Eleni Theocharous, Proinsias De Rossa, Charles Goerens, Rui Tavares, Oreste Rossi és Andrew Henry William Brons.

ELNÖKÖL: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Marian-Jean Marinescu, Monika Flašíková Beňová, Glenis Willmott, Ulrike Lunacek, Miloslav Ransdorf, Jaroslav Paška, Mairead McGuinness, Othmar Karas, Izaskun Bilbao Barandica és Malika Benarab-Attou.

Felszólal: José Manuel Barroso.

A vitát berekesztik.

(Az ülést 11.55-kor az ünnepi ülés kezdetéig felfüggesztik.)


ELNÖKÖL: Jerzy BUZEK
elnök

5. Ünnepi ülés - Mali

A Parlament 12.05 és 12.30 között ünnepi ülést tart, melynek során Amadou Toumani Touré, a Mali Köztársaság elnöke rövid beszédet tart.


ELNÖKÖL:
Gianni PITTELLA alelnök

6. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


6.1. A munkavállalók Unión belüli szabad mozgása - kodifikált változat ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a munkavállalók Unión belüli szabad mozgásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) [2010/0110(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0222/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0291)


6.2. Az euroérmék hitelesítése és a pénzforgalom céljára alkalmatlan euroérmék kezelése ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az euroérmék hitelesítéséről és a pénzforgalom számára alkalmatlan euroérmék kezeléséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletére irányuló javaslatról [2009/0128(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Slavi Binev (A7-0212/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0292)


6.3. A Moldovai Köztársaságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatás ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a Moldovai Köztársaságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [2010/0162(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Iuliu Winkler (A7-0242/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0293)


6.4. A Közös Vámtarifa alapján alkalmazott autonóm vámtételek ideiglenes felfüggesztése a Madeira és az Azori-szigetek autonóm régióba behozott egyes ipari termékekre vonatkozóan * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a Madeira és az Azori-szigetek autonóm régióba behozott egyes ipari termékekre a Közös Vámtarifa alapján alkalmazott autonóm vámtételek ideiglenes felfüggesztéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [09109/2010 - C7-0106/2010 - 2009/0125(CNS)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Danuta Maria Hübner (A7-0232/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

TANÁCSI TERVEZET, MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0294)


6.5. A 2/2010. számú költségvetés-módosítási tervezet: BEREC (Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala) (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre vonatkozó, 2/2010. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról [12583/2010 - C7-0194/2010 - 2010/2046(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: László Surján (A7-0240/2010)

(Minősített többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0295)


6.6. Viktor Uspaskich képviselői mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a Viktor Uspaskich mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről [2009/2147(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Bernhard Rapkay (A7-0244/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Felszólal: Viktor Uspaskich.

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0296)


6.7. Megállapodás az Európai Unió és Japán között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és Japán közötti, a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [05308/2010 - C7-0029/2010 - 2009/0188(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Salvatore Iacolino (A7-0209/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Salvatore Iacolino az eljárási szabályzat 138. cikkének (4) bekezdése alapján nyilatkozatot tesz.

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0297)

A Parlament hozzájárulását adja.


6.8. A cégnyilvántartások összekapcsolása (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a cégnyilvántartások összekapcsolásáról [2010/2055(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Kurt Lechner (A7-0218/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0298)


6.9. Az új, fenntartható gazdaságban rejlő foglalkoztatási potenciál feltárása (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az új, fenntartható gazdaságban rejlő foglalkoztatási potenciál feltárásáról [2010/2010(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Elisabeth Schroedter (A7-0234/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elisabeth Schroedter az eljárási szabályzat 138. cikkének (4) bekezdése alapján nyilatkozatot tesz.

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0299)


6.10. EGT–Svájc: A belső piac teljes megvalósításának akadályai (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés: EGT–Svájc: A belső piac teljes megvalósításának akadályai [2009/2176(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Rafał Trzaskowski (A7-0216/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Rafał Trzaskowski az eljárási szabályzat 138. cikkének (4) bekezdése alapján nyilatkozatot tesz.

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0300)


6.11. Az EU–Korea szabadkereskedelmi megállapodás kétoldalú védzáradéka ***I (szavazás)

Jelentés az EU–Korea szabadkereskedelmi megállapodás kétoldalú védzáradékának végrehajtásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2010)0049 - C7-0025/2010 - 2010/0032(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Pablo Zalba Bidegain (A7-0210/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2010)0301)

Felszólal: Pablo Zalba Bidegain, előadó az eljárási szabályzat 57. cikke (2) bekezdésének megfelelően formális javaslatot tesz a Parlamentnek arra vonatkozóan, hogy a jogalkotási állásfoglalás-tervezetről tartsanak szavazást, és Andris Piebalgs (a Bizottság tagja) ismerteti a Bizottság álláspontját.

A Parlament úgy határoz, hogy elhalasztja a jogalkotási állásfoglalásról szóló vitát. A kérdést ismételt vizsgálatra visszautalják az illetékes bizottságnak.


6.12. Tisztességes jövedelem a gazdáknak: hatékonyabban működő élelmiszer-ellátási lánc (szavazás)

Jelentés a gazdálkodók igazságos jövedelméről és az élelmiszer-ellátási lánc hatékonyabb európai működéséről [2009/2237(INI)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: José Bové (A7-0225/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0302)

Felszólalások

Elisabeth Köstinger szóbeli módosítást javasol a (21) bekezdéshez, melyet elfogadnak.


6.13. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap finanszírozása és működése (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap finanszírozásáról és működéséről [2010/2072(INI)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Miguel Portas (A7-0236/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0303)


6.14. A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóság, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása (szavazás)

Jelentés a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 44/2001/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról és felülvizsgálatáról [2009/2140(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Tadeusz Zwiefka (A7-0219/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (benyújtotta az S&D képviselőcsoport)

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0304)


6.15. Az etnikai kisebbségi csoportokba tartozó nők társadalmi integrációja (szavazás)

Jelentés az etnikai kisebbségi csoportokhoz tartozó nők társadalmi integrációjáról [2010/2041(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Antonyia Parvanova (A7-0221/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0305)


6.16. A nők szerepe az idősödő társadalomban (szavazás)

Jelentés a nők szerepéről az idősödő társadalomban [2009/2205(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Sirpa Pietikäinen (A7-0237/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0306)


6.17. Újságírás és új média – az európai nyilvános szféra kialakítása (szavazás)

Jelentés az újságírásról és az új médiáról – az európai nyilvános szféra kialakítása [2010/2015(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Morten Løkkegaard (A7-0223/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (benyújtotta az S&D, a PPE és az ALDE képviselőcsoport)

Elfogadva (P7_TA(2010)0307)


7. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 170. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Kurt Lechner-jelentés - A7-0218/2010

Monika Flašíková Beňová és Daniel Hannan.

Pablo Zalba Bidegain-jelentés - A7-0210/2010

Zuzana Roithová

Felszólal: Alfredo Antoniozzi, a szóbeli szavazatindokolásokra vonatkozó rendelkezésekről.

José Bové-jelentés - A7-0225/2010

Paolo Bartolozzi, Peter Jahr, Mairead McGuinness, Zuzana Roithová, Inese Vaidere és Seán Kelly

Miguel Portas-jelentés - A7-0236/2010

Romana Jordan Cizelj, Barbara Matera és Inese Vaidere

José Bové-jelentés - A7-0225/2010

Czesław Adam Siekierski

Tadeusz Zwiefka-jelentés - A7-0219/2010

Bruno Gollnisch

Antonyia Parvanova-jelentés - A7-0221/2010

Zuzana Roithová és Philip Claeys

Sirpa Pietikäinen-jelentés - A7-0237/2010

Jarosław Kalinowski, Mairead McGuinness, Erminia Mazzoni, Zuzana Roithová és Seán Kelly

Morten Løkkegaard-jelentés - A7-0223/2010

Clemente Mastella, Morten Løkkegaard, Mairead McGuinness, Oldřich Vlasák, Inese Vaidere és Emma McClarkin


8. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

°
° ° °

Christine De Veyrac közli, hogy nem működött a szavazógépe a Danuta Maria Hübner jelentésről (A7-0232/2010) folytatott szavazás során.


(A 13.50-kor megszakított ülést 15.05-kor folytatják.)

ELNÖKÖL: Jerzy BUZEK
elnök

9. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.

°
° ° °

Francesco Enrico Speroni jelen volt a 2010. április 21-i ülésen, de neve nem szerepel a jelenléti íven.


10. Az emberi jogok helyzete Iránban, különös tekintettel Szakineh Mohammadi-Astiani és Zahra Bahrami ügyére (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság nyilatkozata: Az emberi jogok helyzete Iránban, különös tekintettel Szakineh Mohammadi-Astiani és Zahra Bahrami ügyére

A vita időpontja: 2010. szeptember 6. (2010.9.6-i jegyzőkönyv 18. pont).

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Fiorello Provera, Bastiaan Belder és Lorenzo Fontana, az EFD képviselőcsoport nevében, az emberi jogok iráni helyzetéről, különös tekintettel Szakine Mohammadi-Astiani és Zahra Bahrami ügyére (B7-0494/2010);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric és Cornelia Ernst, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Iránról, különösen Szakineh Mohammadi-Astiani és Zahra Bahrami ügyéről (B7-0495/2010);

- Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Edite Estrela, Emine Bozkurt, Rovana Plumb, Silvia Costa, Francesca Balzani, Patrizia Toia, Rita Borsellino, Debora Serracchiani és Marc Tarabella, az S&D képviselőcsoport nevében, az emberi jogok iráni helyzetéről, különös tekintettel Szakineh Mohammadi-Astiani és Zahra Bahrami ügyére (B7-0496/2010);

- Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Alexander Alvaro, Renate Weber, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi és Sonia Alfano, az ALDE képviselőcsoport nevében, az emberi jogok iráni helyzetéről, különös tekintettel Szakineh Mohammadi-Astiani és Zahra Bahrami ügyére (B7-0497/2010);

- Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Nicole Kiil-Nielsen, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda és Heidi Hautala, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az emberi jogok iráni helyzetéről, különös tekintettel Szakineh Mohammadi-Astiani és Zahra Bahrami ügyére (B7-0498/2010);

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba és Adam Bielan, az ECR képviselőcsoport nevében, az emberi jogok iráni helyzetéről, különös tekintettel Szakineh Mohammadi-Astiani és Zahra Bahrami ügyére (B7-0499/2010);

- Rachida Dati, Ria Oomen-Ruijten, Roberta Angelilli, Potito Salatto, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Mario Mauro, Erminia Mazzoni, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Michèle Striffler és José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a PPE képviselőcsoport nevében, az emberi jogok iráni helyzetéről, különösen Szakineh Mohammadi-Astiani és Zahra Bahrami esetéről (B7-0501/2010).

Szavazás: 2010.9.8-i jegyzőkönyv 6.3.. pont .


11. A romák helyzete Európában (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A romák helyzete Európában

Olivier Chastel (a Tanács soros elnöke), Viviane Reding (a Bizottság alelnöke) és László Andor (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Lívia Járóka, a PPE képviselőcsoport nevében, Hannes Swoboda, az S&D képviselőcsoport nevében, Renate Weber, az ALDE képviselőcsoport nevében, Hélène Flautre, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Timothy Kirkhope, az ECR képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, az EFD képviselőcsoport nevében, Bruno Gollnisch, független, Manfred Weber, aki válaszol Rui Tavares kékkártyás kérdésére is, Ioan Enciu, Sophia in 't Veld, Franziska Keller, Derk Jan Eppink, Marie-Christine Vergiat, Gerard Batten, Corneliu Vadim Tudor, Simon Busuttil, Sylvie Guillaume, Sarah Ludford, Catherine Grèze, Dimitar Stoyanov, Monica Luisa Macovei, Claude Moraes, Marielle De Sarnez, Andrey Kovatchev, Kinga Göncz, Luigi de Magistris, Mario Mauro és Rita Borsellino.

ELNÖKÖL: László TŐKÉS
alelnök

Felszólal: Jean-Pierre Audy és Monika Flašíková Beňová.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Juan Fernando López Aguilar, Jan Mulder, Ulrike Lunacek, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Roberta Angelilli, Vasilica Viorica Dăncilă és Rui Tavares.

Felszólal: Viviane Reding, Anna Záborská a „catch the eye” eljárás lebonyolításáról, Hannes Swoboda Viviane Reding második felszólalásában tett pontosításairól, László Andor és Olivier Chastel.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Manfred Weber, Simon Busuttil, Jean-Pierre Audy, Michèle Striffler, Lívia Járóka és Timothy Kirkhope, az ECR képviselőcsoport nevében, a romák helyzetéről Európában és a mozgás szabadságához fűződő jogok megsértéséről (B7-0492/2010);

- Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb, María Muñiz De Urquiza, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon és Rita Borsellino, az S&D képviselőcsoport nevében, a romák helyzetéről és az Európai Unión belüli szabad mozgásról (B7-0493/2010);

- Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Miguel Portas, Jacky Hénin és Kyriacos Triantaphyllides, a romák helyzetéről Európában (B7-0500/2010);

- Niki Tzavela, Jaroslav Paška, Paul Nuttall, Fiorello Provera, Nikolaos Salavrakos, Mario Borghezio, Oreste Rossi és Mara Bizzotto, az EFD képviselőcsoport nevében, a romák helyzetéről Európában (B7-0502/2010);

- Renate Weber, Sophia in 't Veld, Marielle De Sarnez, Cecilia Wikström, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Olle Schmidt, Metin Kazak, Luigi de Magistris, Alexander Alvaro és Nathalie Griesbeck, az ALDE képviselőcsoport nevében, a romák Franciaországból való kiutasításáról (B7-0503/2010);

- Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Reinhard Bütikofer, Marije Cornelissen, Karima Delli, Franziska Keller, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Keith Taylor, Bart Staes, Catherine Grèze és Heidi Hautala, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a romák helyzetéről Európában (B7-0504/2010).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.9.9-i jegyzőkönyv 5.2. pont .


12. Humanitárius helyzet a pakisztáni áradásokat követően (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Humanitárius helyzet a pakisztáni áradásokat követően

Kristalina Georgieva (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

ELNÖKÖL: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
alelnök

Felszólal: Filip Kaczmarek, a PPE képviselőcsoport nevében, Véronique De Keyser, az S&D képviselőcsoport nevében, Charles Goerens, az ALDE képviselőcsoport nevében, Jean Lambert, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Sajjad Karim, az ECR képviselőcsoport nevében, Michèle Striffler, Thijs Berman, Louis Michel, Peter van Dalen, Eija-Riitta Korhola és Enrique Guerrero Salom.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elena Băsescu, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann és Janusz Władysław Zemke.

Felszólal: Kristalina Georgieva.

A vitát berekesztik.


13. A tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatások (vita)

Jelentés a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról: az Európa 2020 integrált iránymutatás II. része [COM(2010)0193 - C7-0111/2010- 2010/0115(NLE)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Csaba Őry (A7-0235/2010)

Csaba Őry előterjeszti a jelentést.

Felszólal: László Andor (a Bizottság tagja).

Felszólal: Eva-Britt Svensson (a FEMM bizottság véleményének előadója), Pascale Gruny, a PPE képviselőcsoport nevében, Jutta Steinruck, az S&D képviselőcsoport nevében, Siiri Oviir, az ALDE képviselőcsoport nevében, Emilie Turunen, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Milan Cabrnoch, az ECR képviselőcsoport nevében, Thomas Händel, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Mara Bizzotto, az EFD képviselőcsoport nevében, Franz Obermayr, független, Veronica Lope Fontagné, Alejandro Cercas, Marije Cornelissen, Jacek Olgierd Kurski, Ilda Figueiredo, Derek Roland Clark, Edit Bauer, Pervenche Berès, Timo Soini, Ria Oomen-Ruijten, Olle Ludvigsson, Raffaele Baldassarre, Evelyn Regner és Thomas Mann.

ELNÖKÖL: Edward McMILLAN-SCOTT
alelnök

Felszólal: Danuta Maria Hübner és Elisabeth Morin-Chartier.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Horst Schnellhardt, Sylvana Rapti, Danuta Jazłowiecka, Derek Vaughan és Jan Kozłowski.

Felszólal: Olivier Chastel (a Tanács soros elnöke), László Andor és Csaba Őry.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.9.8-i jegyzőkönyv 6.2. pont .

Felszólal: Paul Rübig visszatér Derek Roland Clark felszólalására.


14. Az általános költségvetés tervezetének Tanács általi ismertetése – 2011. évi költségvetés

Melchior Wathelet (a Tanács soros elnöke) ismerteti a költségvetést.

Felszólal: Janusz Lewandowski (a Bizottság tagja), Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (előadó), Helga Trüpel (előadó), Jutta Haug (a BUDG bizottság véleményének előadója) és Melchior Wathelet.

A napirendi pontot lezárják.


15. Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)

A Parlament számos, a Bizottsághoz intézett kérdést megvizsgál (B7-0454/2010).

Felszólal: Gay Mitchell a kérdések órájának lebonyolításáról.

16. kérdés: (Justas Vincas Paleckis): A radioaktívhulladék-kezelésre és -tárolásra vonatkozó jogszabályok.

Karel De Gucht (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve Justas Vincas Paleckis és Silvia-Adriana Ţicău kiegészítő kérdéseire.

17. kérdés: (Liam Aylward): Az európai kis- és középvállalkozások, a nemzetközi kereskedelem és a gyermekmunka jelensége.

Karel De Gucht válaszol a kérdésre, illetve Liam Aylward és Paul Rübig kiegészítő kérdéseire.

18. kérdés: (Mairead McGuinness): A megerősített gazdaságpolitikai koordináció lehetséges hatása.

Karel De Gucht válaszol a kérdésre, illetve Mairead McGuinness és Marian Harkin kiegészítő kérdéseire.

19. kérdés: (Vilija Blinkevičiūtė): Nyugdíjreform végrehajtása az Európa 2020 stratégia keretében.

László Andor (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve Vilija Blinkevičiūtė kiegészítő kérdésére.

20. kérdés: (Georgios Papanikolaou): Az új munkaviszonyok következményei a fiatalokra nézve.

László Andor válaszol a kérdésre, illetve Georgios Papanikolaou és Brian Crowley kiegészítő kérdéseire.

23. kérdés: (Gay Mitchell): Millenniumi fejlesztési célok csúcstalálkozó.

Andris Piebalgs (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve Gay Mitchell kiegészítő kérdésére.

22. kérdés: (Pat the Cope Gallagher): A következő EU-Afrika csúcstalálkozó.

Andris Piebalgs válaszol a kérdésre, illetve Pat the Cope Gallagher kiegészítő kérdésére.

26. kérdés: (Silvia-Adriana Ţicău): A szárazság és elsivatagosodás elleni küzdelmet segítő intézkedések.

Connie Hedegaard (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve Silvia-Adriana Ţicău kiegészítő kérdésére.

27. kérdés: (Karl-Heinz Florenz): A COP 16 éghajlat-változási keretegyezmény részes felei konferenciájának előkészítése.

28. kérdés: (Andres Perello Rodriguez): Hogyan járul hozzá ez EU a cancúni csúcstalálkozó sikeréhez.

Connie Hedegaard válaszol a kérdésekre, illetve Karl-Heinz Florenz és Andres Perello Rodriguez kiegészítő kérdéseire.

Az idő hiányában megválaszolatlanul maradt kérdések írásban kerülnek megválaszolásra (lásd a szó szerinti jegyzőkönyv mellékletét).

A Bizottsághoz intézett kérdések órája lezárva.


(A 20.30-kor felfüggesztett ülés 21.00-kor folytatódik.)

ELNÖKÖL: Roberta ANGELILLI
alelnök

16. Szólás- és sajtószabadság az Európai Unióban (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Szólás- és sajtószabadság az Európai Unióban

Neelie Kroes (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a PPE képviselőcsoport nevében, Monika Flašíková Beňová, az S&D képviselőcsoport nevében, Sonia Alfano, az ALDE képviselőcsoport nevében, Judith Sargentini, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Zbigniew Ziobro, az ECR képviselőcsoport nevében, Takis Hadjigeorgiou, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jaroslav Paška, az EFD képviselőcsoport nevében, Daniël van der Stoep, független, Simon Busuttil, Kinga Göncz, Sophia in 't Veld, Marek Józef Gróbarczyk, Rui Tavares, John Bufton, Hans-Peter Martin, Marco Scurria, Victor Boştinaru, Renate Weber, Jacek Olgierd Kurski, Vladimír Remek, Mario Borghezio, Nicole Sinclaire, Monica Luisa Macovei, Ivailo Kalfin, Luigi de Magistris, Marek Henryk Migalski, Ivo Belet, David-Maria Sassoli, Cecilia Wikström, Georgios Papanikolaou, Andres Perello Rodriguez, Lena Kolarska-Bobińska, Csaba Sándor Tabajdi, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Ildikó Gáll-Pelcz és Mariya Nedelcheva.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Iosif Matula, Ioan Enciu, Chris Davies, Anna Záborská, Margrete Auken, Salvatore Iacolino, Seán Kelly, Izaskun Bilbao Barandica, Hella Ranner és Oreste Rossi.

Felszólal: Neelie Kroes.

A vitát berekesztik.


17. A házasságban vagy bejegyzett élettársi kapcsolatban élő egynemű párok hátrányos megkülönböztetése (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-0081/2010) felteszi: Cornelis de Jong és Eva-Britt Svensson, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Marije Cornelissen, Raül Romeva i Rueda és Ulrike Lunacek, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Michael Cashman, Britta Thomsen, Sophia in 't Veld és Sirpa Pietikäinen, a Bizottsághoz: Az azonos nemű, házasságban vagy bejegyzett élettársi kapcsolatban élőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés (B7-0451/2010)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-0117/2010) felteszi: Claude Moraes, Michael Cashman és Monika Flašíková Beňová, az S&D képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Az azonos neműek közötti házasságok és élettársi kapcsolatok kölcsönös elismerése (B7-0459/2010)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-0118/2010) felteszi: Sophia in 't Veld, Renate Weber, Niccolò Rinaldi, Sarah Ludford, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro és Gianni Vattimo, az ALDE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Az azonos nemű párokkal szembeni hátrányos megkülönböztetés, a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű személyek (LMBT) jogai, uniós útiterv (B7-0460/2010)

Cornelis de Jong, Marije Cornelissen, Michael Cashman és Sophia in 't Veld kifejti a szóbeli választ igénylő kérdéseket.

Viviane Reding (a Bizottság alelnöke) válaszol a szóbeli választ igénylő kérdésekre.

Felszólal: Salvatore Iacolino, a PPE képviselőcsoport nevében, Monika Flašíková Beňová, az S&D képviselőcsoport nevében, Sarah Ludford, az ALDE képviselőcsoport nevében, Ulrike Lunacek, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Konrad Szymański, az ECR képviselőcsoport nevében, Eva-Britt Svensson, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Oreste Rossi, az EFD képviselőcsoport nevében válaszol Raül Romeva i Rueda kékkártyás kérdésére is, Crescenzio Rivellini, Emine Bozkurt, Raül Romeva i Rueda válaszol Crescenzio Rivellini kékkártyás kérdésére is és Joanna Senyszyn.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Anna Záborská válaszol Sarah Ludford kékkártyás kérdésére is, Nicole Sinclaire, Sophia in 't Veld kékkártyás kérdést tesz fel Crescenzio Rivellininek, és Crescenzio Rivellini válaszol rá.

Felszólal: Viviane Reding.

A vitát berekesztik.


18. Az idősek hosszú távú gondozása (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-0102/2010) felteszi: Elizabeth Lynne és Pervenche Berès, az EMPL bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az idősek hosszú távú gondozása (B7-0457/2010)

Elizabeth Lynne kifejti a szóbeli választ igénylő kérdést.

László Andor (a Bizottság tagja) válaszol a szóbeli választ igénylő kérdésre.

Felszólal: Csaba Sógor, a PPE képviselőcsoport nevében, Kinga Göncz, az S&D képviselőcsoport nevében, Jean Lambert, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Dimitar Stoyanov, független, Thomas Mann, Sylvana Rapti és Silvia-Adriana Ţicău.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Miroslav Mikolášik, Anna Záborská és Seán Kelly.

Felszólal: László Andor és Elizabeth Lynne.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Pervenche Berès és Elizabeth Lynne, az EMPL bizottság nevében, az idősek hosszú távú gondozásáról (B7-0491/2010)

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.9.9-i jegyzőkönyv 5.3. pont .


19. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 446.327/OJME).


20. Az ülés berekesztése

Az ülést 00.25-kor berekesztik.

Klaus Welle

Gianni Pittella

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat