Indiċi 
Minuti
PDF 267kWORD 209k
It-Tlieta, 7 ta' Settembru 2010 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dokumenti mressqa
 3.Dibattitu dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 4.Stat tal-Unjoni (dibattitu)
 5.Seduta formali - Mali
 6.Ħin tal-votazzjonijiet
  
6.1.Il-moviment liberu tal-ħaddiema fi ħdan l-Unjoni (Kodifikazzjoni) ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.2.L-awtentikazzjoni tal-muniti tal-Euro u t-trattament ta' muniti tal-Euro li mhumiex tajbin għaċ-ċirkolazzjoni ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.3.L-għoti ta' għajnuna makrofinanzjarja lir-Repubblika tal-Moldova ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.4.Sospensjoni temporanja tad-dazji awtonomi tat-Tariffa Doganali Komuni fuq importazzjonijiet ta' ċerti prodotti industrijali f'Madeira u fl-Azores * (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.5.Abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 2/2010 parti 1: BEREC (Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi ) (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.6.Talba biex titneħħa l-immunità parlamentari tas-Sur Viktor Uspaskich (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.7.Ftehim bejn l-UE u l-Ġappun dwar assistenza legali reċiproka f’materji kriminali *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.8.L-interkonnessjoni tar-reġistri kummerċjali (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.9.L-iżvilupp tal-potenzjal ta' ħolqien ta' impjiegi ta' ekonomija sostenibbli ġdida (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.10.ŻEE-Svizzera: Ostakoli fir-rigward tal-implimentazzjoni sħiħa tas-suq intern (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.11.Il-klawżola ta' salvagwardja bilaterali tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles UE-Korea ***I (votazzjoni)
  
6.12.Dħul ġust għall-bdiewa: Katina tal-provvista alimentari fl-Ewropa li taħdem aħjar (votazzjoni)
  
6.13.Il-finanzjament u l-funzjonament tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (votazzjoni)
  
6.14.Implimentazzjoni u reviżjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 44/2001 dwar ġurisdizzjoni u rikonoxximent u eżekuzzjoni ta' sentenzi f'materji ċivili u kummerċjali (Brussell I) (votazzjoni)
  
6.15.L-integrazzjoni soċjali tan-nisa li jappartjenu għal gruppi etniċi minoritarji (votazzjoni)
  
6.16.L-irwol tan-nisa f'soċjetà li qed tixjieħ (votazzjoni)
  
6.17.Ġurnaliżmu u midja ġdida - il-ħolqien ta' qasam pubbliku fl-Ewropa (votazzjoni)
 7.Spjegazzjonijiet tal-vot
 8.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 9.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 10.Id-drittijiet tal-bniedem fl-Iran, b'mod partikolari l-każijiet ta' Sakineh Mohammadi-Ashtiani u ta' Zahra Bahrami (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 11.Is-sitwazzjoni tar-Roma fl-Ewropa (dibattitu)
 12.Is-sitwazzjoni umanitarja wara l-għargħar fil-Pakistan (dibattitu)
 13.Il-linji gwida għal politika dwar l-impjiegi tal-Istati Membri (dibattitu)
 14.Preżentazzjoni tal-Abbozz tal-Baġit Ġenerali mill-Kunsill – Sena 2011
 15.Ħin għall-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kummissjoni)
 16.Il-libertà tal-espressjoni u l-libertà tal-istampa fl-Unjoni Ewropea (dibattitu)
 17.Diskriminazzjoni ta' koppji miżżewġa tal-istess sess jew ta' koppji f'konvivenza ċivili (dibattitu)
 18.Kura għal perjodu twil ta' żmien għall-persuni anzjani (dibattitu)
 19.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 20.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


MINUTI

IT-TLIETA, 7 ta' SETTEMBRU 2010

PRESIDENZA: Jerzy BUZEK
President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.05.


2. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti li ġejjin mill-Kunsill u mill-Kummissjoni:

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea (Riformulat) (COM(2010)0260 - C7-0142/2010 - 2010/0154(COD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

ITRE, JURI, CONT, REGI

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 97/68/KE fir-rigward id-dispożizzjonijiet għal magni introdotti fis-suq skont l-iskema tal-flessibbiltà (COM(2010)0362 - C7-0171/2010 – 2010/0195(COD))B'konformità mal-Artikolu 124 tar-Regoli ta' Proċedura, il-President għarraf li se jikkonsulta l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

ITRE, TRAN

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi arranġamenti tranżizzjonali għal ftehimiet bilaterali ta' investiment bejn l-Istati Membri u pajjiżi terzi (COM(2010)0344 - C7-0172/2010 - 2010/0197(COD))

irreferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

ECON

- Proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni tat-taxxa fuq il-valur miżjud f’dak li għandu x’jaqsam mal-perjodu ta' obbligu li tiġi rispettata r-rata standard minima (COM(2010)0331 - C7-0173/2010 - 2010/0179(CNS))

irreferut

responsabbli :

ECON

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 97/9/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar skemi ta’ kumpens għall-investitur (COM(2010)0371 - C7-0174/2010 - 2010/0199(COD))

irreferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

JURI, IMCO

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 35/2010 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0032/2010 - C7-0175/2010 - 2010/2119(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 27/2010 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0033/2010 - C7-0176/2010 - 2010/2121(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Skemi ta' Garanzija tad-Depożiti [tfassil mill-ġdid] (COM(2010)0368 - C7-0177/2010 - 2010/0207(COD))

irreferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

JURI, IMCO

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda d-Direttiva2001/18/KE fir-rigward tal-possibbiltà għall-Istati Membri li jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-kultivazzjoni tal-OMĠ fit-territorju tagħhom (COM(2010)0375 - C7-0178/2010 – 2010/0208(COD))
B'konformità mal-Artikolu 124 tar-Regoli ta' Proċedura, il-President għarraf li se jikkonsulta l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

AGRI, ITRE, JURI

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar kundizzjonijiet għall-ammissjoni ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi fil-qafas ta’ trasferiment intra-azjendali (COM(2010)0378 - C7-0179/2010 - 2010/0209(COD))

irreferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

FEMM, EMPL

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kundizzjonijiet għad-dħul u r-residenza ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi għall-iskop ta' impjieg staġonali (COM(2010)0379 - C7-0180/2010 - 2010/0210(COD))

irreferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

FEMM, EMPL

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-approvazzjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Emenda għall-Konvenzjoni dwar il-Kooperazzjoni Multilaterali fil-Ġejjieni dwar is-Sajd fl-Atlantiku tal-Majjistral (11076/2010 - C7-0181/2010 - 2010/0042(NLE))

irreferut

responsabbli :

PECH

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Renju Ħaxemita tal-Ġordan dwar Kooperazzjoni Xjentifika u Teknoloġika (11362/2010 - C7-0182/2010 - 2009/0065(NLE))

irreferut

responsabbli :

ITRE

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern tal-Ġappun dwar kooperazzjoni fix-xjenza u t-teknoloġija (11363/2010 - C7-0183/2010 - 2009/0081(NLE))

irreferut

responsabbli :

ITRE

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tal-Gżejjer Faeroe dwar il-kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika, li jassoċja l-Gżejjer Faeroe mas-Seba' Programm Kwadru tal-Unjoni għall-Attivitajiet ta' Riċerka, ta' Żvilupp Teknoloġiku u ta' Dimostrazzjoni (2007-2013) (11365/2010 - C7-0184/2010 - 2009/0160(NLE))

irreferut

responsabbli :

ITRE

- Inizjattiva tar-Renju tal-Belġju, ir-Repubblika tal-Bulgarija, ir-Repubblika tal-Estonja, ir-Renju ta' Spanja, ir-Repubblika tal-Awstrija, ir-Repubblika tas-Slovenja u r-Renju tal-Isvezja għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Ordni ta' Investigazzjoni Ewropew f'materji kriminali (09288/2010 - C7-0185/2010 - 2010/0817(COD))

irreferut

responsabbli :

LIBE

- Proposta għal regolament (UE) Nru …/… tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-trasport transkonfinali professjonali ta' flus kontanti tal-euro bit-triq bejn l-Istati Membri fiż-żona tal-euro (COM(2010)0377 - C7-0186/2010 - 2010/0204(COD))

irreferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

EMPL, TRAN

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tikkonċerna t-tiġdid tal-Ftehim dwar il-kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika bejn il-Komunità Ewropea u l-Ukraina (11364/2010 - C7-0187/2010 - 2009/0062(NLE))

irreferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

AFET, BUDG

- Ħatra ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Is-Sur Lazaros Stavrou LAZAROU - CY (N7-0034/2010 - C7-0188/2010 - 2010/0818(NLE))

irreferut

responsabbli :

CONT

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-dritt għall-informazzjoni fi proċedimenti kriminali (COM(2010)0392 - C7-0189/2010 - 2010/0215(COD))

irreferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

JURI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Afrika t'Isfel, min-naħa l-oħra, li jemenda l-Ftehim dwar il-Kummerċ, l-Iżvilupp u l-Koperazzjoni (10297/2010 - C7-0190/2010 - 2010/0119(NLE))

irreferut

responsabbli :

DEVE

opinjoni :

INTA

- Ħatra ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Is-Sur Gijs de VRIES - NL (N7-0035/2010 - C7-0191/2010 - 2010/0819(NLE))

irreferut

responsabbli :

CONT

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda l-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja fis-sod fir-rigward tal-qafas finanzjarju multiannwali, biex tindirizza ħtiġijiet ta' finanzjament addizzjonali tal-proġett ITER (COM(2010)0403 - C7-0192/2010 - 2010/2125(ACI))

irreferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

ITRE

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jipprovdi trattament ta' eżenzjoni mid-dazju għal ingredjenti attivi farmaċewtiċi speċifikati li għandhom “isem komuni internazzjonali” (INN) mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa u prodotti speċifikati użati għall-manifattura ta' sustanzi farmaċewtiċi lesti u li jemenda l-AnnessI għar-Regolament (KEE) Nru 2658/87 (COM(2010)0397 - C7-0193/2010 - 2010/0214(COD))

irreferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

ENVI, ITRE, IMCO

- Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 2 għall-baġit ġenerali 2010: Pożizzjoni tal-Kunsill tas-26 ta' Lulju 2010 (12583/2010 - C7-0194/2010 - 2010/2046(BUD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 14/2010 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0038/2010 - C7-0195/2010 - 2010/2129(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 15/2010 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0039/2010 - C7-0196/2010 - 2010/2130(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 36/2010 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0040/2010 - C7-0197/2010 - 2010/2131(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 40/2010 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0041/2010 - C7-0198/2010 - 2010/2132(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, b'applikazzjoni tal-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja soda (l-applikazzjoni EGF/2009/031 DK/Linak mid-Danimarka) (COM(2010)0417 - C7-0199/2010 - 2010/2133(BUD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

EMPL

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, skont il-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja soda (applikazzjoni EGF/2009/015DK/Danfoss Group tad-Danimarka) (COM(2010)0416 - C7-0200/2010 - 2010/2134(BUD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

EMPL

- Proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 2008/9/KE li tistabbilixxi regoli dettaljati għar-rifużjoni tat-taxxa fuq il-valur miżjud, prevista fid-Direttiva 2006/112/KE, għal persuni taxxabbli mhux stabbiliti fl-Istat Membru ta' rifużjoni iżda stabbiliti fi Stat Membru ieħor (COM(2010)0381 - C7-0201/2010 - 2010/0205(CNS))

irreferut

responsabbli :

ECON

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi 98/78/KE, 2002/87/KE u 2006/48/KE fir-rigward tas-superviżjoni supplimentari tal-entitajiet finanzjarji f’konglomerati finanzjarji (COM(2010)0433 - C7-0203/2010 - 2010/0232(COD))

irreferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

JURI

- Proposta għal regolament (UE) Nru …/… tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-approvazzjoni tal-vetturi għall-agrikoltura u għall-forestrija (COM(2010)0395 - C7-0204/2010 – 2010/0212(COD))
B'konformità mal-Artikolu 124 tar-Regoli ta' Proċedura, il-President għarraf li se jikkonsulta l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

IMCO

opinjoni :

ITRE

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, b'applikazzjoni tal-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja soda (applikazzjoni EGF/2010/003 ES/Galicia Textiles minn Spanja) (COM(2010)0437 - C7-0205/2010 - 2010/2136(BUD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

EMPL

- Proposta emendata għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-koordinazzjoni ta' salvagwardji li, għall-protezzjoni tal-interessi ta' membri u oħrajn, huma meħtieġa mill-Istati Membri ta' kumpanniji fis-sens tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 54 tat-Trattat, dwar il-formazzjoni ta' kumpanniji pubbliċi ta' responsabbiltà limitata u ż-żamma u t-tibdil tal-kapital tagħhom, bil-għan li jagħmlu dawn is-salvagwardji ekwivalenti (COM(2010)0388 - C7-0206/2010 – 2008/0173(COD))
B'konformità mal-Artikolu 124 tar-Regoli ta' Proċedura, il-President għarraf li se jikkonsulta l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

JURI

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 20/2010 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0042/2010 - C7-0207/2010 - 2010/2140(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta emendata għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mergers ta' kumpanniji pubbliċi b'responsabbiltà limitata (Kodifikazzjoni) (COM(2010)0391 - C7-0209/2010 – 2008/0009(COD))
B'konformità mal-Artikolu 124 tar-Regoli ta' Proċedura, il-President għarraf li se jikkonsulta l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

JURI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni skont il-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba (applikazzjoni EGF/2010/011 NL/NXP Semikondutturi mill-Pajjiżi l-Baxxi) (COM(2010)0446 - C7-0210/2010 - 2010/2141(BUD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

EMPL

- Proposta għal regolament tal-Kunsill (UE) dwar l-arranġamenti għat-traduzzjoni tal-privattiva tal-Unjoni Ewropea (COM(2010)0350 - C7-0221/2010 - 2010/0198(CNS))

irreferut

responsabbli :

JURI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, skont il-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja soda (applikazzjoni EGF/2010/001 DK/Nordjylland mid-Danimarka) (COM(2010)0451 - C7-0222/2010 - 2010/2163(BUD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

EMPL

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, b'applikazzjoni tal-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba (applikazzjoni EGF/2009/023 PT/Qimonda mill-Portugall) (COM(2010)0452 - C7-0223/2010 - 2010/2164(BUD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

EMPL

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, skont il-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-maniġment finanzjarju sod (applikazzjoni EGF/2010/002ES/Cataluña automoción) (COM(2010)0453 - C7-0224/2010 - 2010/2165(BUD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

EMPL

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, l-Islanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja dwar Mekkaniżmu Finanżjarju taż-ŻEE għall-perijodu 2009-2014, Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u n-Norveġja dwar Mekkaniżu Finanzjarju Norveġiż għall-2009-2014, Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Islanda, li jikkonċerna dispożizzjonijiet speċjali applikabbli għall-importazzjoni lejn l-Unjoni Ewropea ta' ċertu ħut u prodotti tas-sajd għall-perijodu 2009-2014, u Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u n-Norveġja, li jikkonċerna dispożizzjonijiet speċjali aplikabbli għall-importazzjoni lejn l-Unjoni Ewropea ta' ċertu ħut u prodotti tas-sajd għall-perijodu 2009-2014 (09902/2010 - C7-0225/2010 - 2010/0129(NLE))

irreferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

PECH, BUDG


3. Dibattitu dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu li jiġi organizzat dibattitu ta' dan it-tip, skont l-Artikolu 122 tar-Regoli ta' Proċedura, dwar il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I.   Kenja: In-nuqqas ta' arrest tal-President tas-Sudan Omar al-Bashir

- Charles Tannock, Derk Jan Eppink, Jan Zahradil, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba u Adam Bielan f'isem il-Grupp ECR, dwar il-Kenja: in-nuqqas ta' arrest tal-President tas-Sudan Omar el-Béchir (B7-0505/2010);

- Marietje Schaake, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez u Marielle De Sarnez f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-Kenja: in-nuqqas ta' arrest tal-President tas-Sudan Omar el-Béchir (B7-0506/2010);

- Barbara Lochbihler u Judith Sargentini f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-Kenja: in-nuqqas ta' arrest tal-President tas-Sudan Omar el-Béchir (B7-0507/2010);

- Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-Kenja: ir-rifjut ta' arrest tal-President tas-Sudan Omar el-Béchir (B7-0508/2010);

- Ana Gomes u Thijs Berman f'isem il-Grupp S&D, dwar l-istedina tal-Kenja għall-President tas-Sudan Omar Al-Bashir (B7-0509/2010);

- Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Martin Kastler, Mario Mauro, Erminia Mazzoni u Bernd Posselt f'isem il-Grupp PPE, dwar il-Kenja: in-nuqqas ta' arrest tal-President tas-Sudan Omar el-Béchir (B7-0510/2010).

II.   Id-drittijiet tal-bniedem fis-Sirja, b'mod partikolari l-każ ta' Haythan Al-Maleh

- Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Renate Weber u Leonidas Donskis f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fis-Sirja, b'mod partikolari l-każ ta' Haytham Al-Maleh (B7-0511/2010);

- Hélène Flautre, Frieda Brepoels, Jean-Paul Besset, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Keith Taylor u Sven Giegold f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fis-Sirja, b'mod partikolari l-każ ta' Haytham Al-Maleh (B7-0512/2010);

- Marisa Matias u Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fis-Sirja, b'mod partikolari l-każ ta' Haytham Al-Maleh (B7-0513/2010);

- Véronique De Keyser, Saïd El Khadraoui u Richard Howitt f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fis-Sirja, b'mod partikolari l-każ ta' Haytham Al-Maleh (B7-0514/2010);

- Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Martin Kastler, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Erminia Mazzoni, Cristian Dan Preda, Potito Salatto u Bogusław Sonik f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fis-Sirja, b'mod partikolari l-każ ta' Haytham Al-Maleh (B7-0515/2010);

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba u Ryszard Antoni Legutko f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fis-Sirja, b'mod partikolari l-każ ta' Haytham Al-Maleh (B7-0516/2010).

Il-ħin għad-diskorsi se jiġi allokat skont l-Artikolu 149 tar-Regoli tal-Proċedura.


4. Stat tal-Unjoni (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Stat tal-Unjoni

Il-President insista fuq l-importanza ta' dan l-ewwel dibattitu dwar l-istat tal-Unjoni fil-kuntest attwali u fiċ-ċirkostanzi maħluqa mit-Trattat ta' Lisbona. Għarraf li wara l-laqgħa tal-Bureau u l-kuntatti mal-presidenti tal-gruppi politiċi, mhux se jkun hemm kontroll tal-preżenzi fil-Kamra waqt din id-dibattitu.

José Manuel Barroso (President tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Tkellmu: Joseph Daul f'isem il-Grupp PPE, Martin Schulz f'isem il-Grupp S&D, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, Daniel Cohn-Bendit f'isem il-Grupp Verts/ALE, Michał Tomasz Kamiński f'isem il-Grupp ECR, Lothar Bisky f'isem il-Grupp GUE/NGL, Nigel Farage f'isem il-Grupp EFD, Andreas Mölzer Membru mhux affiljat, José Manuel Barroso, Joseph Daul, Martin Schulz, Michał Tomasz Kamiński, Lothar Bisky u Nigel Farage.

Tkellem Olivier Chastel (President fil-kariga tal-Kunsill).

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Corien Wortmann-Kool, Csaba Sándor Tabajdi, Reinhard Bütikofer, Timothy Kirkhope, Mario Mauro, Catherine Trautmann, Anneli Jäätteenmäki, Eleni Theocharous, Proinsias De Rossa, Charles Goerens, Rui Tavares, Oreste Rossi u Andrew Henry William Brons.

PRESIDENZA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Viċi President

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Marian-Jean Marinescu, Monika Flašíková Beňová, Glenis Willmott, Ulrike Lunacek, Miloslav Ransdorf, Jaroslav Paška, Mairead McGuinness, Othmar Karas, Izaskun Bilbao Barandica u Malika Benarab-Attou.

Tkellem José Manuel Barroso.

Id-dibattitu ngħalaq.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma bdiet is-seduta formali: 11.55)


PRESIDENZA: Jerzy BUZEK
President

5. Seduta formali - Mali

Minn 12.05 san-12.30 saret seduta formali tal-Parlament fl-okkażjoni tad-diskors tas-Sur Amadou Toumani Touré, President tar-Repubblika tal-Mali.


PRESIDENZA: Gianni PITTELLA
Viċi President

6. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


6.1. Il-moviment liberu tal-ħaddiema fi ħdan l-Unjoni (Kodifikazzjoni) ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-moviment liberu tal-ħaddiema fi ħdan l-Unjoni (Kodifikazzjoni) [2010/0110(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0222/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2010)0291)


6.2. L-awtentikazzjoni tal-muniti tal-Euro u t-trattament ta' muniti tal-Euro li mhumiex tajbin għaċ-ċirkolazzjoni ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-awtentikazzjoni tal-muniti tal-Euro u t-trattament ta’ muniti tal-Euro li m’humiex tajba għaċ-ċirkolazzjoni [2009/0128(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Slavi Binev (A7-0212/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2010)0292)


6.3. L-għoti ta' għajnuna makrofinanzjarja lir-Repubblika tal-Moldova ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tipprovdi għajnuna makrofinanzjarja lir-Repubblika tal-Moldova [2010/0162(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Iuliu Winkler (A7-0242/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2010)0293)


6.4. Sospensjoni temporanja tad-dazji awtonomi tat-Tariffa Doganali Komuni fuq importazzjonijiet ta' ċerti prodotti industrijali f'Madeira u fl-Azores * (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jissospendi temporanjament id-dazji awtonomi tat-Tariffa Doganali Komuni fuq importazzjonjiet ta' ċerti prodotti industrijali fir-reġjuni awtonomi ta' Madeira u l-Azores [09109/2010 - C7-0106/2010 - 2009/0125(CNS)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A7-0232/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

ABBOZZ TAL-KUNSILL, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2010)0294)


6.5. Abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 2/2010 parti 1: BEREC (Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi ) (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 02/2010 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2010, Taqsima III – Il-Kummissjoni [12583/2010 - C7-0194/2010 - 2010/2046(BUD)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: László Surján (A7-0240/2010)

(Maġġoranza kwalifikata)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2010)0295)


6.6. Talba biex titneħħa l-immunità parlamentari tas-Sur Viktor Uspaskich (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Viktor Uspaskich [2009/2147(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Bernhard Rapkay (A7-0244/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Tkellem Viktor Uspaskich.

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2010)0296)


6.7. Ftehim bejn l-UE u l-Ġappun dwar assistenza legali reċiproka f’materji kriminali *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta’ deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġappun dwar l-assistenza legali reċiproka f’materji kriminali [05308/2010 - C7-0029/2010 - 2009/0188(NLE)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Salvatore Iacolino (A7-0209/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Salvatore Iacolino għamel dikjarazzjoni skont l-Artikolu 138(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2010)0297)

B'hekk il-Parlament ta l-kunsens tiegħu.


6.8. L-interkonnessjoni tar-reġistri kummerċjali (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-interkonnessjoni tar-reġistri kummerċjali [2010/2055(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Kurt Lechner (A7-0218/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2010)0298)


6.9. L-iżvilupp tal-potenzjal ta' ħolqien ta' impjiegi ta' ekonomija sostenibbli ġdida (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-iżvilupp tal-potenzjal ta' ħolqien ta' impjiegi ta' ekonomija sostenibbli ġdida [2010/2010(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Elisabeth Schroedter (A7-0234/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Elisabeth Schroedter għamlet dikjarazzjoni skont l-Artikolu 138(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2010)0299)


6.10. ŻEE-Svizzera: Ostakoli fir-rigward tal-implimentazzjoni sħiħa tas-suq intern (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar ŻEE-Svizzera: Ostakli fir-rigward tal-implimentazzjoni sħiħa tas-suq intern [2009/2176(INI)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Rafał Trzaskowski (A7-0216/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Rafał Trzaskowski għamel dikjarazzjoni skont l-Artikolu 138(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2010)0300)


6.11. Il-klawżola ta' salvagwardja bilaterali tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles UE-Korea ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jimplimenta l-klawżola ta' salvagwardja bilaterali tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles UE-Korea [COM(2010)0049 - C7-0025/2010 - 2010/0032(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Pablo Zalba Bidegain (A7-0210/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 11)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvata hekk kif emendata (P7_TA(2010)0301)

Tkellmu: Pablo Zalba Bidegain, rapporteur li skont l-Artikolu 57(2) tar-Regoli ta' Proċedura għamel proposta formali lill-Parlament Ewropew dwar kemm kien opportun li l-abbozz ta' riżoluzzjoni jgħaddi għall-votazzjoni, u Andris Piebalgs (Membru tal-Kummissjoni) biex jgħarraf il-pożizzjoni tal-Kummissjoni.

Il-Parlament iddeċieda li jipposponi l-votazzjoni fuq l-abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva. Il-kwistjoni tqiset posposta biex terġa' tiġi eżaminata mill-kumitat komopetenti.


6.12. Dħul ġust għall-bdiewa: Katina tal-provvista alimentari fl-Ewropa li taħdem aħjar (votazzjoni)

Rapport dwar id-dħul ġust għall-bdiewa: Katina tal-provvista alimentari fl-Ewropa li taħdem aħjar [2009/2237(INI)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: José Bové (A7-0225/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2010)0302)

Interventi

Elisabeth Köstinger ressqet emenda orali għall-paragrafu 21, li ġiet aċċettata..


6.13. Il-finanzjament u l-funzjonament tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (votazzjoni)

Rapport dwar il-finanzjament u l-funzjonament tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni [2010/2072(INI)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: Miguel Portas (A7-0236/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2010)0303)


6.14. Implimentazzjoni u reviżjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 44/2001 dwar ġurisdizzjoni u rikonoxximent u eżekuzzjoni ta' sentenzi f'materji ċivili u kummerċjali (Brussell I) (votazzjoni)

Rapport dwar l-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 44/2001 dwar ġurisdizzjoni u rikonoxximent u eżekuzzjoni ta' sentenzi f'materji ċivili u kummerċjali [2009/2140(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A7-0219/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 14)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI ALTERNATTIVA (imressqa mill-grupp S&D)

Miċħuda

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2010)0304)


6.15. L-integrazzjoni soċjali tan-nisa li jappartjenu għal gruppi etniċi minoritarji (votazzjoni)

Rapport dwar l-integrazzjoni soċjali tan-nisa li jappartjenu għal gruppi ta' minoranza etnika [2010/2041(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Antonyia Parvanova (A7-0221/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 15)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2010)0305)


6.16. L-irwol tan-nisa f'soċjetà li qed tixjieħ (votazzjoni)

Rapport dwar ir-rwol tan-nisa f’soċjetà li qed tixjieħ [2009/2205(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Sirpa Pietikäinen (A7-0237/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 16)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2010)0306)


6.17. Ġurnaliżmu u midja ġdida - il-ħolqien ta' qasam pubbliku fl-Ewropa (votazzjoni)

Rapport dwar il-ġurnaliżmu u l-midja l-ġdida – il-ħolqien ta’ sfera pubblika fl-Ewropa [2010/2015(INI)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Morten Løkkegaard (A7-0223/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 17)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI ALTERNATTIVA (imressqa mill-gruppi S&D, PPE, ALDE)

Adottata (P7_TA(2010)0307)


7. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 170 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Kurt Lechner - A7-0218/2010

Monika Flašíková Beňová u Daniel Hannan.

Rapport Pablo Zalba Bidegain - A7-0210/2010

Zuzana Roithová

Tkellem Alfredo Antoniozzi dwar id-dispożizzjonijiet applikabbli għall-ispjegazzjonijiet orali tal-vot.

Rapport José Bové - A7-0225/2010

Paolo Bartolozzi, Peter Jahr, Mairead McGuinness, Zuzana Roithová, Inese Vaidere u Seán Kelly.

Rapport Miguel Portas - A7-0236/2010

Romana Jordan Cizelj, Barbara Matera u Inese Vaidere.

Rapport José Bové - A7-0225/2010

Czesław Adam Siekierski

Rapport Tadeusz Zwiefka - A7-0219/2010

Bruno Gollnisch

Rapport Antonyia Parvanova - A7-0221/2010

Zuzana Roithová u Philip Claeys.

Rapport Sirpa Pietikäinen - A7-0237/2010

Jarosław Kalinowski, Mairead McGuinness, Erminia Mazzoni, Zuzana Roithová u Seán Kelly.

Rapport Morten Løkkegaard - A7-0223/2010

Clemente Mastella, Morten Løkkegaard, Mairead McGuinness, Oldřich Vlasák, Inese Vaidere u Emma McClarkin.


8. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fis-sit "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa tal-anqas ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.

°
° ° °

Christine De Veyrac avżat li l-apparat tal-votazzjoni tagħha ma ħadimx fil-mument tal-votazzjoni dwar ir-rapport ta' Danuta Maria Hübner - A7-0232/2010.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.50 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.05)

PRESIDENZA Jerzy BUZEK
President

9. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.

°
° ° °

Francesco Enrico Speroni kien preżenti fis-seduta tal-21 ta' April 2010 iżda ismu ma jidhirx fuq il-lista ta' dawk preżenti.


10. Id-drittijiet tal-bniedem fl-Iran, b'mod partikolari l-każijiet ta' Sakineh Mohammadi-Ashtiani u ta' Zahra Bahrami (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Id-drittijiet tal-bniedem fl-Iran, b'mod partikolari l-każijiet ta' Sakineh Mohammadi-Ashtiani u ta' Zahra Bahrami

Id-dibattitu sar fid-data tas-6 ta' Settembru 2010 (punt 18 tal-Minuti tas-6.9.2010).

Mozzjoni għal riżoluzzjoni biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Fiorello Provera, Bastiaan Belder u Lorenzo Fontana f'isem il-Grupp EFD, dwar id-drittijiet tal-bniedem fl-Iran, b’mod partikolari l-każ ta’ Sakineh Mohammadi Ashtiani u l-każ ta’ Zahra Bahrami (B7-0494/2010);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric u Cornelia Ernst f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar l-Iran, b'mod partikolari dwar il-każijiet ta' Sakineh Mohammadi-Ashtiani u ta' Zahra Bahrami (B7-0495/2010);

- Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Edite Estrela, Emine Bozkurt, Rovana Plumb, Silvia Costa, Francesca Balzani, Patrizia Toia, Rita Borsellino, Debora Serracchiani u Marc Tarabella f'isem il-Grupp S&D, dwar id-drittijiet tal-bniedem fl-Iran, b'mod partikolari l-każijiet ta' Sakineh Mohammadi Ashtiani u Zahra Bahrami (B7-0496/2010);

- Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Alexander Alvaro, Renate Weber, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi u Sonia Alfano f'isem il-Grupp ALDE, dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fl-Iran – b'mod partikolari l-każijiet ta' Sakineh Mohammadi Ashtiani u Zahra Bahrami (B7-0497/2010);

- Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Nicole Kiil-Nielsen, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda u Heidi Hautala f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar id-drittijiet tal-bniedem fl-Iran, b’mod partikolari l-każ ta’ Sakineh Mohammadi Ashtiani u l-każ ta’ Zahra Bahrami (B7-0498/2010);

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba u Adam Bielan f'isem il-Grupp ECR, dwar id-drittijiet tal-bniedem fl-Iran, b’mod partikolari l-każ ta’ Sakineh Mohammadi Ashtiani u l-każ ta’ Zahra Bahrami (B7-0499/2010);

- Rachida Dati, Ria Oomen-Ruijten, Roberta Angelilli, Potito Salatto, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Mario Mauro, Erminia Mazzoni, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Michèle Striffler u José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran, b'mod partikolari fil-każijiet ta' Sakineh Mohammadi-Ashtiani u ta' Zahra Bahrami (B7-0501/2010).

Votazzjoni: punt 6.3. tal- Minuti ta' 8.9.2010.


11. Is-sitwazzjoni tar-Roma fl-Ewropa (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Is-sitwazzjoni tar-Roma fl-Ewropa

Olivier Chastel (President fil-kariga tal-Kunsill), Viviane Reding (Viċi President tal-Kummissjoni) u László Andor (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Tkellmu: Lívia Járóka f'isem il-Grupp PPE, Hannes Swoboda f'isem il-Grupp S&D, Renate Weber f'isem il-Grupp ALDE, Hélène Flautre f'isem il-Grupp Verts/ALE, Timothy Kirkhope f'isem il-Grupp ECR, Cornelia Ernst f'isem il-Grupp GUE/NGL, Mario Borghezio f'isem il-Grupp EFD, Bruno Gollnisch Membru mhux affiljat, Manfred Weber, li wieġeb ukoll mistoqsija “karta blu” ta' Rui Tavares, Ioan Enciu, Sophia in 't Veld, Franziska Keller, Derk Jan Eppink, Marie-Christine Vergiat, Gerard Batten, Corneliu Vadim Tudor, Simon Busuttil, Sylvie Guillaume, Sarah Ludford, Catherine Grèze, Dimitar Stoyanov, Monica Luisa Macovei, Claude Moraes, Marielle De Sarnez, Andrey Kovatchev, Kinga Göncz, Luigi de Magistris, Mario Mauro u Rita Borsellino.

PRESIDENZA: László TŐKÉS
Viċi President

Tkellmu: Jean-Pierre Audy u Monika Flašíková Beňová.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Sergio Paolo Francesco Silvestris, Juan Fernando López Aguilar, Jan Mulder, Ulrike Lunacek, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Roberta Angelilli, Vasilica Viorica Dăncilă u Rui Tavares.

Tkellmu: Viviane Reding, Anna Záborská dwar l-iżvolġiment tal-proċedura “catch the eye”, Hannes Swoboda dwar il-kjarifiki li għamlet Viviane Reding fit-tieni intervent tagħha, László Andor u Olivier Chastel.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni biex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Manfred Weber, Simon Busuttil, Jean-Pierre Audy, Michèle Striffler, Lívia Járóka u Timothy Kirkhope f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni tar-Roma fl-Ewropa u l-ksur tal-liġi dwar il-moviment liberu (B7-0492/2010);

- Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb, María Muñiz De Urquiza, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon u Rita Borsellino f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni tar-Roma u dwar il-moviment liberu fl-Unjoni Ewropea (B7-0493/2010);

- Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Miguel Portas, Jacky Hénin u Kyriacos Triantaphyllides, dwar is-sitwazzjoni tar-Roma fl-Ewropa (B7-0500/2010);

- Niki Tzavela, Jaroslav Paška, Paul Nuttall, Fiorello Provera, Nikolaos Salavrakos, Mario Borghezio, Oreste Rossi u Mara Bizzotto f'isem il-Grupp EFD, dwar is-sitwazzjoni tar-Roma fl-Ewropa (B7-0502/2010);

- Renate Weber, Sophia in 't Veld, Marielle De Sarnez, Cecilia Wikström, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Olle Schmidt, Metin Kazak, Luigi de Magistris, Alexander Alvaro u Nathalie Griesbeck f'isem il-Grupp ALDE, dwar it-tkeċċija tar-Roma minn Franza (B7-0503/2010);

- Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Reinhard Bütikofer, Marije Cornelissen, Karima Delli, Franziska Keller, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Keith Taylor, Bart Staes, Catherine Grèze u Heidi Hautala f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni tar-Roma fl-Ewropa (B7-0504/2010).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.2 tal- Minuti ta' 9.9.2010.


12. Is-sitwazzjoni umanitarja wara l-għargħar fil-Pakistan (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Is-sitwazzjoni umanitarja wara l-għargħar fil-Pakistan

Kristalina Georgieva (Membru tal-Kummissjoni) għamlet id-dikjarazzjoni.

PRESIDENZA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Viċi President

Tkellmu: Filip Kaczmarek f'isem il-Grupp PPE, Véronique De Keyser f'isem il-Grupp S&D, Charles Goerens f'isem il-Grupp ALDE, Jean Lambert f'isem il-Grupp Verts/ALE, Sajjad Karim f'isem il-Grupp ECR, Michèle Striffler, Thijs Berman, Louis Michel, Peter van Dalen, Eija-Riitta Korhola u Enrique Guerrero Salom.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Elena Băsescu, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann u Janusz Władysław Zemke.

Tkellmet Kristalina Georgieva.

Id-dibattitu ngħalaq.


13. Il-linji gwida għal politika dwar l-impjiegi tal-Istati Membri (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-linji gwida għal politika dwar l-impjiegi tal-Istati Membri: It-Tieni Parti tal-Linji Gwida Integrati tal-Istrateġija Ewropa 2020 [COM(2010)0193 - C7-0111/2010- 2010/0115(NLE)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Csaba Őry (A7-0235/2010)

Csaba Őry ppreżenta r-rapport tiegħu.

Tkellem László Andor (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Eva-Britt Svensson (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM), Pascale Gruny f'isem il-Grupp PPE, Jutta Steinruck f'isem il-Grupp S&D, Siiri Oviir f'isem il-Grupp ALDE, Emilie Turunen f'isem il-Grupp Verts/ALE, Milan Cabrnoch f'isem il-Grupp ECR, Thomas Händel f'isem il-Grupp GUE/NGL, Mara Bizzotto f'isem il-Grupp EFD, Franz Obermayr Membru mhux affiljat, Veronica Lope Fontagné, Alejandro Cercas, Marije Cornelissen, Jacek Olgierd Kurski, Ilda Figueiredo, Derek Roland Clark, Edit Bauer, Pervenche Berès, Timo Soini, Ria Oomen-Ruijten, Olle Ludvigsson, Raffaele Baldassarre, Evelyn Regner u Thomas Mann.

PRESIDENZA: Edward McMILLAN-SCOTT
Viċi President

Tkellmu: Danuta Maria Hübner u Elisabeth Morin-Chartier.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Horst Schnellhardt, Sylvana Rapti, Danuta Jazłowiecka, Derek Vaughan u Jan Kozłowski.

Tkellmu: Olivier Chastel (President fil-kariga tal-Kunsill), László Andor u Csaba Őry.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.2 tal- Minuti ta' 8.9.2010.

Tkellem Paul Rübig li reġa' tkellem dwar id-diskors ta' Derek Roland Clark.


14. Preżentazzjoni tal-Abbozz tal-Baġit Ġenerali mill-Kunsill – Sena 2011

Melchior Wathelet (President fil-kariga tal-Kunsill) għamel il-preżentazjoni.

Tkellmu: Janusz Lewandowski (Membru tal-Kummissjoni), Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (rapporteur), Helga Trüpel (rapporteur), Jutta Haug (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG) u Melchior Wathelet.

Dan il-punt ingħalaq.


15. Ħin għall-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kummissjoni)

Il-Parlament eżamina numru ta' mistoqsijiet lill-Kummissjoni (B7-0454/2010).

Tkellem Gay Mitchell dwar l-iżvolġiment tal-ħin għall-mistoqsijiet.

Mistoqsija 16 (Justas Vincas Paleckis): Il-leġiżlazzjoni dwar il-ġestjoni u l-ħżin tal-iskart radjuattiv.

Karel De Gucht (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija kif ukoll il-mistoqsijiet supplementari ta' Justas Vincas Paleckis u Silvia-Adriana Ţicău.

Mistoqsija 17 (Liam Aylward): L-SMEs Ewropej, il-kummerċ internazzjonali u l-impjieg tat-tfal.

Karel De Gucht wieġeb il-mistoqsija kif ukoll il-mistoqsijiet supplementari ta' Liam Aylward u Paul Rübig.

Mistoqsija 18 (Mairead McGuinness): L-impatt eventwali tat-tisħiħ tal-koordinazzjoni tal-politika ekonomika.

Karel De Gucht wieġeb il-mistoqsija kif ukoll il-mistoqsijiet supplementari ta' Mairead McGuinness u Marian Harkin.

Mistoqsija 19 (Vilija Blinkevičiūtė): L-implimentazzjoni tar-riformi tal-pensjoni skont l-istrateġija Ewropa 2020.

László Andor (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija kif ukoll mistoqsija supplementari ta' Vilija Blinkevičiūtė.

Mistoqsija 20 (Georgios Papanikolaou): L-impatt fuq iż-żgħażagħ tal-kundizzjonijiet il-ġodda tal-impjiegi.

László Andor wieġeb il-mistoqsija kif ukoll il-mistoqsijiet supplementari ta' Georgios Papanikolaou u Brian Crowley.

Mistoqsija 23 (Gay Mitchell): Samit dwar l-Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millennju.

Andris Piebalgs (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija kif ukoll mistoqsija supplementari ta' Gay Mitchell.

Mistoqsija 22 (Pat the Cope Gallagher): Is-Samit UE-Afrika li ġej.

Andris Piebalgs wieġeb il-mistoqsija kif ukoll mistoqsija supplementari ta' Pat the Cope Gallagher.

Mistoqsija 26 (Silvia-Adriana Ţicău): Miżuri għal ġlieda kontra n-nixfa u d-deżertifikazzjoni.

Connie Hedegaard (Membru tal-Kummissjoni) wieġbet il-mistoqsija kif ukoll mistoqsija supplementari ta' Silvia-Adriana Ţicău.

Mistoqsija 27 (Karl-Heinz Florenz): It-tħejjija għall-Konferenza tal-Partijiet fil-Konvenzjoni ta' Qafas dwar il-Klima COP 16.

Mistoqsija 28 (Andres Perello Rodriguez): Il-kontribut tal-UE għas-suċċess tas-Samit ta' Cancún.

Connie Hedegaard wieġbet il-mistoqsijiet kif ukoll il-mistoqsijiet supplementari ta' Karl-Heinz Florenz u Andres Perello Rodriguez.

Il-mistoqsijiet li ma kinux twieġbu minħabba nuqqas ta' ħin se jingħataw tweġibiet bil-miktub aktar 'il quddiem (ara l-Anness tar-Rapporti Verbatim tad-Dibattiti)

Il-ħin għall-mistoqsijiet riżervat għall-Kummissjoni ntemm.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 20.30. Ħin li fih tkompliet is-seduta: 21.00.)

PRESIDENZA: Roberta ANGELILLI
Viċi President

16. Il-libertà tal-espressjoni u l-libertà tal-istampa fl-Unjoni Ewropea (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Il-libertà tal-espressjoni u l-libertà tal-istampa fl-Unjoni Ewropea

Neelie Kroes (Viċi President tal-Kummissjoni) għamlet id-dikjarazzjoni.

Tkellmu: Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, Monika Flašíková Beňová f'isem il-Grupp S&D, Sonia Alfano f'isem il-Grupp ALDE, Judith Sargentini f'isem il-Grupp Verts/ALE, Zbigniew Ziobro f'isem il-Grupp ECR, Takis Hadjigeorgiou f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jaroslav Paška f'isem il-Grupp EFD, Daniël van der Stoep Membru mhux affiljat, Simon Busuttil, Kinga Göncz, Sophia in 't Veld, Marek Józef Gróbarczyk, Rui Tavares, John Bufton, Hans-Peter Martin, Marco Scurria, Victor Boştinaru, Renate Weber, Jacek Olgierd Kurski, Vladimír Remek, Mario Borghezio, Nicole Sinclaire, Monica Luisa Macovei, Ivailo Kalfin, Luigi de Magistris, Marek Henryk Migalski, Ivo Belet, David-Maria Sassoli, Cecilia Wikström, Georgios Papanikolaou, Andres Perello Rodriguez, Lena Kolarska-Bobińska, Csaba Sándor Tabajdi, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Ildikó Gáll-Pelcz u Mariya Nedelcheva.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Iosif Matula, Ioan Enciu, Chris Davies, Anna Záborská, Margrete Auken, Salvatore Iacolino, Seán Kelly, Izaskun Bilbao Barandica, Hella Ranner u Oreste Rossi.

Tkellmet Neelie Kroes.

Id-dibattitu ngħalaq.


17. Diskriminazzjoni ta' koppji miżżewġa tal-istess sess jew ta' koppji f'konvivenza ċivili (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-0081/2010) mressqa minn Cornelis de Jong u Eva-Britt Svensson f'isem il-Grupp GUE/NGL, Marije Cornelissen, Raül Romeva i Rueda u Ulrike Lunacek f'isem il-Grupp Verts/ALE, Michael Cashman, Britta Thomsen, Sophia in 't Veld u Sirpa Pietikäinen, lill-Kummissjoni: Diskriminazzjoni kontra koppji tal-istess sess miżżewġin jew fi sħubija ċivili (B7-0451/2010)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-0117/2010) mressqa minn Claude Moraes, Michael Cashman u Monika Flašíková Beňová f'isem il-Grupp S&D, lill-Kummissjoni: Ir-rikonoxximent reċiproku ta' żwiġijiet u sħubijiet ċivili kuntrattati minn koppji tal-istess sess (B7-0459/2010)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-0118/2010) mressqa minn Sophia in 't Veld, Renate Weber, Niccolò Rinaldi, Sarah Ludford, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro u Gianni Vattimo f'isem il-Grupp ALDE, lill-Kummissjoni: Diskriminazzjoni kontra koppji tal-istess sess, il-moviment ħieles, drittijiet tal-lesbjani, gays, bisesswali u transesswali, u l-Pjan tar-Rotta tal-UE (B7-0460/2010)

Cornelis de Jong, Marije Cornelissen, Michael Cashman u Sophia in 't Veld għamlu l-mistoqsijiet bi tweġiba orali.

Viviane Reding (Viċi President tal-Kummissjoni) wieġbet għall-mistoqsijiet bi tweġiba orali.

Tkellmu: Salvatore Iacolino f'isem il-Grupp PPE, Monika Flašíková Beňová f'isem il-Grupp S&D, Sarah Ludford f'isem il-Grupp ALDE, Ulrike Lunacek f'isem il-Grupp Verts/ALE, Konrad Szymański f'isem il-Grupp ECR, Eva-Britt Svensson f'isem il-Grupp GUE/NGL, Oreste Rossi f'isem il-Grupp EFD, li wieġeb ukoll mistoqsija “karta blu” ta' Raül Romeva i Rueda, Crescenzio Rivellini, Emine Bozkurt, Raül Romeva i Rueda, li wieġeb ukoll mistoqsija “karta blu” ta' Crescenzio Rivellini, u Joanna Senyszyn.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Anna Záborská, li wieġbet ukoll mistoqsija “karta blu” " ta' Sarah Ludford, Nicole Sinclaire, Sophia in 't Veld, li għamlet mistoqsija “karta blu” lil Crescenzio Rivellini, u Crescenzio Rivellini li weġibha.

Tkellmet Viviane Reding.

Id-dibattitu ngħalaq.


18. Kura għal perjodu twil ta' żmien għall-persuni anzjani (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-0102/2010) mressqa minn Elizabeth Lynne u Pervenche Berès, f'isem il-Kumitat EMPL, lill-Kummissjoni: Il-kura fit-tul għall-anzjani (B7-0457/2010)

Elizabeth Lynne għamlet il-mistoqsija bi tweġiba orali.

László Andor (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija bi tweġiba orali

Tkellmu: Csaba Sógor f'isem il-Grupp PPE, Kinga Göncz f'isem il-Grupp S&D, Jean Lambert f'isem il-Grupp Verts/ALE, Dimitar Stoyanov Membru mhux affiljat, Thomas Mann, Sylvana Rapti u Silvia-Adriana Ţicău.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Miroslav Mikolášik, Anna Záborská u Seán Kelly.

Tkellmu: László Andor u Elizabeth Lynne.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni ppreżentata fi tmiem id-dibattitu, skont l-Artikolu 115(5) tar-Regoli ta' Proċedura.

- Pervenche Berès u Elizabeth Lynne, f'isem il-Kumitat EMPL, dwar il-kura fit-tul għall-anzjani (B7-0491/2010)

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.3 tal- Minuti ta' 9.9.2010.


19. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 446.327/OJME).


20. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 00.25.

Klaus Welle

Gianni Pittella

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza