Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 8 septembrie 2010 - Strasbourg

3. Concluziile reuniunii speciale a Consiliului ECOFIN din 7 septembrie (dezbatere)
CRE

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Concluziile reuniunii speciale a Consiliului ECOFIN din 7 septembrie

Didier Reynders (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Michel Barnier (membru al Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Corien Wortmann-Kool, în numele Grupului PPE, Udo Bullmann, în numele Grupului S&D, Sylvie Goulard, în numele Grupului ALDE, Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, Kay Swinburne, în numele Grupului ECR, Miguel Portas, în numele Grupului GUE/NGL, Hans-Peter Martin, neafiliat, Jean-Paul Gauzès, Anni Podimata, Jens Rohde, Derk Jan Eppink, Othmar Karas, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Sophie Auconie, Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner şi Liem Hoang Ngoc.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Sławomir Witold Nitras, George Sabin Cutaş, Ilda Figueiredo şi Liisa Jaakonsaari.

Au intervenit: Michel Barnier şi Didier Reynders.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate