Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0211(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0230/2010

Внесени текстове :

A7-0230/2010

Разисквания :

PV 08/09/2010 - 4
CRE 08/09/2010 - 4

Гласувания :

PV 08/09/2010 - 6.1
CRE 08/09/2010 - 6.1
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0308

Протокол
Сряда, 8 септември 2010 г. - Страсбург

4. Защита на животните, използвани за научни цели ***II (разискване)
CRE

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на директива на Европейския парламент и Съвета относно защитата на животните, използвани за научни цели [06106/1/2010 - C7-0147/2010- 2008/0211(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Elisabeth Jeggle (A7-0230/2010)

Elisabeth Jeggle представи препоръката за второ четене.

Изказа се John Dalli (член на Комисията).

Изказаха се: Herbert Dorfmann, от името на групата PPE, Daciana Octavia Sârbu, от името на групата S&D, Marit Paulsen, от името на групата ALDE, Jill Evans, от името на групата Verts/ALE, Janusz Wojciechowski, от името на групата ECR, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, и Giancarlo Scottà, от името на групата EFD.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Stavros LAMBRINIDIS
Заместник-председател

Изказаха се: Mike Nattrass, независим член на ЕП, Martin Kastler, Paolo De Castro, George Lyon, Carl Schlyter, John Stuart Agnew, Miroslav Mikolášik, Luis Manuel Capoulas Santos, Jorgo Chatzimarkakis, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Cristiana Muscardini и Elisabetta Gardini.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Rareş-Lucian Niculescu, Anna Záborská, Karin Kadenbach, Frédérique Ries, Martin Häusling, João Ferreira, Anna Rosbach, Laima Liucija Andrikienė, Paul Rübig и Elisabeth Köstinger.

Изказаха се: John Dalli и Elisabeth Jeggle.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.1 от протокола от 8.9.2010.

Правна информация - Политика за поверителност