Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0211(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0230/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0230/2010

Keskustelut :

PV 08/09/2010 - 4
CRE 08/09/2010 - 4

Äänestykset :

PV 08/09/2010 - 6.1
CRE 08/09/2010 - 6.1
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0308

Pöytäkirja
Keskiviikko 8. syyskuuta 2010 - Strasbourg

4. Tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelu ***II (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta [06106/1/2010 - C7-0147/2010- 2008/0211(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Elisabeth Jeggle (A7-0230/2010)

Elisabeth Jeggle esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

John Dalli (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Herbert Dorfmann PPE-ryhmän puolesta, Daciana Octavia Sârbu S&D-ryhmän puolesta, Marit Paulsen ALDE-ryhmän puolesta, Jill Evans Verts/ALE-ryhmän puolesta, Janusz Wojciechowski ECR-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Giancarlo Scottà EFD-ryhmän puolesta.

Puhetta johti Stavros LAMBRINIDIS
varapuhemies

Puheenvuorot: sitoutumaton Mike Nattrass, Martin Kastler, Paolo De Castro, George Lyon, Carl Schlyter, John Stuart Agnew, Miroslav Mikolášik, Luis Manuel Capoulas Santos, Jorgo Chatzimarkakis, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Cristiana Muscardini ja Elisabetta Gardini.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Rareş-Lucian Niculescu, Anna Záborská, Karin Kadenbach, Frédérique Ries, Martin Häusling, João Ferreira, Anna Rosbach, Laima Liucija Andrikienė, Paul Rübig ja Elisabeth Köstinger.

Puheenvuorot: John Dalli ja Elisabeth Jeggle.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.9.2010, kohta 6.1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö