Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/0211(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0230/2010

Ingediende teksten :

A7-0230/2010

Debatten :

PV 08/09/2010 - 4
CRE 08/09/2010 - 4

Stemmingen :

PV 08/09/2010 - 6.1
CRE 08/09/2010 - 6.1
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0308

Notulen
Woensdag 8 september 2010 - Straatsburg

4. Bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt ***II (debat)
CRE

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt [06106/1/2010 - C7-0147/2010- 2008/0211(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Elisabeth Jeggle (A7-0230/2010)

Elisabeth Jeggle licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

Het woord wordt gevoerd door John Dalli (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Herbert Dorfmann, namens de PPE-Fractie, Daciana Octavia Sârbu, namens de S&D-Fractie, Marit Paulsen, namens de ALDE-Fractie, Jill Evans, namens de Verts/ALE-Fractie, Janusz Wojciechowski, namens de ECR-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, en Giancarlo Scottà, namens de EFD-Fractie.

VOORZITTER: Stavros LAMBRINIDIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Mike Nattrass, niet-ingeschrevene, Martin Kastler, Paolo De Castro, George Lyon, Carl Schlyter, John Stuart Agnew, Miroslav Mikolášik, Luis Manuel Capoulas Santos, Jorgo Chatzimarkakis, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Cristiana Muscardini en Elisabetta Gardini.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Rareş-Lucian Niculescu, Anna Záborská, Karin Kadenbach, Frédérique Ries, Martin Häusling, João Ferreira, Anna Rosbach, Laima Liucija Andrikienė, Paul Rübig en Elisabeth Köstinger.

Het woord wordt gevoerd door John Dalli en Elisabeth Jeggle.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.1 van de notulen van 8.9.2010.

Juridische mededeling - Privacybeleid