Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0211(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0230/2010

Predkladané texty :

A7-0230/2010

Rozpravy :

PV 08/09/2010 - 4
CRE 08/09/2010 - 4

Hlasovanie :

PV 08/09/2010 - 6.1
CRE 08/09/2010 - 6.1
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0308

Zápisnica
Streda, 8. septembra 2010 - Štrasburg

4. Ochrana zvierat používaných na vedecké účely ***II (rozprava)
CRE

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane zvierat používaných na vedecké účely [06106/1/2010 - C7-0147/2010- 2008/0211(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajkyňa Elisabeth Jeggle (A7-0230/2010)

Elisabeth Jeggle uviedla odporúčanie do druhého čítania.

V rozprave vystúpil John Dalli (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Herbert Dorfmann v mene skupiny PPE, Daciana Octavia Sârbu v mene skupiny S&D, Marit Paulsen v mene skupiny ALDE, Jill Evans v mene skupiny Verts/ALE, Janusz Wojciechowski v mene skupiny ECR, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL a Giancarlo Scottà v mene skupiny EFD.

PREDSEDNÍCTVO: Stavros LAMBRINIDIS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Mike Nattrass nezaradený poslanec, Martin Kastler, Paolo De Castro, George Lyon, Carl Schlyter, John Stuart Agnew, Miroslav Mikolášik, Luis Manuel Capoulas Santos, Jorgo Chatzimarkakis, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Cristiana Muscardini a Elisabetta Gardini.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Rareş-Lucian Niculescu, Anna Záborská, Karin Kadenbach, Frédérique Ries, Martin Häusling, João Ferreira, Anna Rosbach, Laima Liucija Andrikienė, Paul Rübig a Elisabeth Köstinger.

Vystúpili: John Dalli a Elisabeth Jeggle.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.1 zápisnice zo dňa 8.9.2010.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia