Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 8. september 2010 - Strasbourg

5. Käimasolevad läbirääkimised võltsimisvastast võitlust käsitleva kaubanduslepingu (ACTA) üle (arutelu)
CRE

Komisjoni avaldus: Käimasolevad läbirääkimised võltsimisvastast võitlust käsitleva kaubanduslepingu (ACTA) üle

Karel De Gucht (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Daniel Caspary fraktsiooni PPE nimel, Kader Arif fraktsiooni S&D nimel, Niccolò Rinaldi fraktsiooni ALDE nimel, Jan Philipp Albrecht fraktsiooni Verts/ALE nimel, Syed Kamall fraktsiooni ECR nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Francesco Enrico Speroni fraktsiooni EFD nimel ja Angelika Werthmann (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Elisabeth Köstinger, Monika Flašíková Beňová, Carl Schlyter, Françoise Castex, Andrew Henry William Brons, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Eva Lichtenberger, Martin Ehrenhauser ja Christian Engström.

Sõna võttis Karel De Gucht.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati enne hääletust kell 12.00 ja jätkus kell 12.05.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika