Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 8 september 2010 - Straatsburg

5. Lopende onderhandelingen over de handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak (ACTA) (debat)
CRE

Verklaring van de Commissie: Lopende onderhandelingen over de handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak (ACTA)

Karel De Gucht (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Daniel Caspary, namens de PPE-Fractie, Kader Arif, namens de S&D-Fractie, Niccolò Rinaldi, namens de ALDE-Fractie, Jan Philipp Albrecht, namens de Verts/ALE-Fractie, Syed Kamall, namens de ECR-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Francesco Enrico Speroni, namens de EFD-Fractie, en Angelika Werthmann, niet-ingeschrevene.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elisabeth Köstinger, Monika Flašíková Beňová, Carl Schlyter, Françoise Castex, Andrew Henry William Brons, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Eva Lichtenberger, Martin Ehrenhauser en Christian Engström.

Het woord wordt gevoerd door Karel De Gucht.

Het debat wordt gesloten.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 12.00 uur onderbroken en om 12.05 uur hervat.)

Juridische mededeling - Privacybeleid