Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 8. septembra 2010 - Štrasburg

5. Pokračujúce rokovania o obchodnej dohode o boji proti falšovaniu (ACTA) (rozprava)
CRE

Vyhlásenie Komisie: Pokračujúce rokovania o obchodnej dohode o boji proti falšovaniu (ACTA)

Karel De Gucht (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Daniel Caspary v mene skupiny PPE, Kader Arif v mene skupiny S&D, Niccolò Rinaldi v mene skupiny ALDE, Jan Philipp Albrecht v mene skupiny Verts/ALE, Syed Kamall v mene skupiny ECR, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Francesco Enrico Speroni v mene skupiny EFD a Angelika Werthmann nezaradená poslankyňa.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Elisabeth Köstinger, Monika Flašíková Beňová, Carl Schlyter, Françoise Castex, Andrew Henry William Brons, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Eva Lichtenberger, Martin Ehrenhauser a Christian Engström.

V rozprave vystúpil Karel De Gucht.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo prerušené o 12.00 h kvôli hlasovaniu a pokračovalo sa v ňom opäť od 12.05 h.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia