Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0115(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0235/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0235/2010

Συζήτηση :

PV 07/09/2010 - 13
CRE 07/09/2010 - 13

Ψηφοφορία :

PV 08/09/2010 - 6.2
CRE 08/09/2010 - 6.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0309

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2010 - Στρασβούργο

6.2. Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών * (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών: Μέρος ΙΙ των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών για την Ευρώπη 2020 [COM(2010)0193 - C7-0111/2010- 2010/0115(NLE)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Csaba Őry (A7-0235/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2010)0309)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0309)

Παρεμβάσεις:

Μετά την ψηφοφορία, ο Olle Ludvigsson ο οποίος επισημαίνει ένα λάθος στο σουηδικό κείμενο της τροπολογίας 48 και η Jutta Steinruck που καλεί το Συμβούλιο να λάβει υπόψη την ψήφο του Κοινοβουλίου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου