Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/2846(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0494/2010

Arutelud :

Hääletused :

PV 08/09/2010 - 6.3
CRE 08/09/2010 - 6.3
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0310

Protokoll
Kolmapäev, 8. september 2010 - Strasbourg

6.3. Inimõiguste olukord Iraanis ning eelkõige Sakineh Mohammadi-Ashtiani ja Zahra Bahrami juhtumid (hääletus)
Istungi stenogramm

Arutelu toimus 6. septembril 2010 (6.9.2010 protokolli punkt 18).

Resolutsiooni ettepanekutest teatati 7. septembril 2010 (7.9.2010 protokolli punkt 10).

Resolutsiooni ettepanekud B7-0494/2010, B7-0495/2010, B7-0496/2010, B7-0497/2010, B7-0498/2010, B7-0499/2010 ja B7-0501/2010

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0494/2010

(asendades B7-0494/2010, B7-0495/2010, B7-0496/2010, B7-0497/2010, B7-0498/2010, B7-0499/2010 ja B7-0501/2010),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Roberta Angelilli, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Mario Mauro, Potito Salatto, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Erminia Mazzoni, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Kurt Lechner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska ja Sławomir Witold Nitras fraktsiooni PPE nimel,

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Edite Estrela, Emine Bozkurt, Rovana Plumb, Silvia Costa, Francesca Balzani, Patrizia Toia, Rita Borsellino, Debora Serracchiani ja Marc Tarabella fraktsiooni S&D nimel,

Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Alexander Alvaro, Renate Weber, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano ja Annemie Neyts-Uyttebroeck fraktsiooni ALDE nimel,

Isabelle Durant, Nicole Kiil-Nielsen, Emilie Turunen ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Charles Tannock ja Geoffrey Van Orden fraktsiooni ECR nimel,

Marie-Christine Vergiat ja Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel,

Fiorello Provera ja Bastiaan Belder fraktsiooni EFD nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2010)0310)

Sõnavõtud

Enne hääletust võttis sõna Mario Mauro, kes palus lõpphääletusel nimelist hääletust.

Parlament kiitis taotluse heaks.

Richard Howitt taotles ka lõike 7 ja viienda volituse nimelisele hääletusele panemist.

Väljendatud vastuseisu tõttu ei võetud viimast taotlust vastu.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika