Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2846(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0494/2010

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 08/09/2010 - 6.3
CRE 08/09/2010 - 6.3
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0310

Pöytäkirja
Keskiviikko 8. syyskuuta 2010 - Strasbourg

6.3. Ihmisoikeudet Iranissa ja erityisesti Sakineh Mohammadi-Ashtianin ja Zahra Bahramin tapaukset (äänestys)
CRE

Keskustelu käytiin 6. syyskuuta 2010 (istunnon pöytäkirja 6.9.2010, kohta 18).

Päätöslauselmaesityksistä on ilmoitettu 7. syyskuuta 2010 (istunnon pöytäkirja 7.9.2010, kohta 10).

Päätöslauselmaesitykset B7-0494/2010, B7-0495/2010, B7-0496/2010, B7-0497/2010, B7-0498/2010, B7-0499/2010 ja B7-0501/2010

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0494/2010

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0494/2010, B7-0495/2010, B7-0496/2010, B7-0497/2010, B7-0498/2010, B7-0499/2010 ja B7-0501/2010):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Roberta Angelilli, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Mario Mauro, Potito Salatto, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Erminia Mazzoni, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Kurt Lechner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska ja Sławomir Witold Nitras PPE-ryhmän puolesta

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Edite Estrela, Emine Bozkurt, Rovana Plumb, Silvia Costa, Francesca Balzani, Patrizia Toia, Rita Borsellino, Debora Serracchiani ja Marc Tarabella S&D-ryhmän puolesta

Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Alexander Alvaro, Renate Weber, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano ja Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE-ryhmän puolesta

Isabelle Durant, Nicole Kiil-Nielsen, Emilie Turunen ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta

Charles Tannock ja Geoffrey Van Orden ECR-ryhmän puolesta

Marie-Christine Vergiat ja Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta

Fiorello Provera ja Bastiaan Belder EFD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0310)

Puheenvuorot:

Ennen äänestystä Mario Mauro, joka pyysi, että lopullinen äänestys toimitettaisiin nimenhuutoäänestyksenä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

Richard Howitt, joka pyysi, että nimenhuutoäänestystä sovellettaisiin myös tekstin 7 kohtaan ja johdanto-osan 5 viitteeseen.

Koska jälkimmäinen pyyntö herätti vastustusta, sitä ei hyväksytty.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö