Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2846(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0494/2010

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 08/09/2010 - 6.3
CRE 08/09/2010 - 6.3
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0310

Pöytäkirja
Keskiviikko 8. syyskuuta 2010 - Strasbourg

6.3. Ihmisoikeudet Iranissa ja erityisesti Sakineh Mohammadi-Ashtianin ja Zahra Bahramin tapaukset (äänestys)
Sanatarkat istuntoselostukset

Keskustelu käytiin 6. syyskuuta 2010 (istunnon pöytäkirja 6.9.2010, kohta 18).

Päätöslauselmaesityksistä on ilmoitettu 7. syyskuuta 2010 (istunnon pöytäkirja 7.9.2010, kohta 10).

Päätöslauselmaesitykset B7-0494/2010, B7-0495/2010, B7-0496/2010, B7-0497/2010, B7-0498/2010, B7-0499/2010 ja B7-0501/2010

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0494/2010

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0494/2010, B7-0495/2010, B7-0496/2010, B7-0497/2010, B7-0498/2010, B7-0499/2010 ja B7-0501/2010):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Roberta Angelilli, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Mario Mauro, Potito Salatto, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Erminia Mazzoni, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Kurt Lechner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska ja Sławomir Witold Nitras PPE-ryhmän puolesta

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Edite Estrela, Emine Bozkurt, Rovana Plumb, Silvia Costa, Francesca Balzani, Patrizia Toia, Rita Borsellino, Debora Serracchiani ja Marc Tarabella S&D-ryhmän puolesta

Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Alexander Alvaro, Renate Weber, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano ja Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE-ryhmän puolesta

Isabelle Durant, Nicole Kiil-Nielsen, Emilie Turunen ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta

Charles Tannock ja Geoffrey Van Orden ECR-ryhmän puolesta

Marie-Christine Vergiat ja Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta

Fiorello Provera ja Bastiaan Belder EFD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0310)

Puheenvuorot:

Ennen äänestystä Mario Mauro, joka pyysi, että lopullinen äänestys toimitettaisiin nimenhuutoäänestyksenä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

Richard Howitt, joka pyysi, että nimenhuutoäänestystä sovellettaisiin myös tekstin 7 kohtaan ja johdanto-osan 5 viitteeseen.

Koska jälkimmäinen pyyntö herätti vastustusta, sitä ei hyväksytty.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö