Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/2846(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0494/2010

Debatten :

Stemmingen :

PV 08/09/2010 - 6.3
CRE 08/09/2010 - 6.3
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0310

Notulen
Woensdag 8 september 2010 - Straatsburg

6.3. De situatie van de mensenrechten in Iran, in het bijzonder de zaken Sakineh Mohammadi-Ashtiani en Zahra Bahrami (stemming)
Volledige verslagen

Het debat heeft op 6 september 2010 plaatsgevonden (punt 18 van de notulen van 6.9.2010).

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 7 september 2010 (punt 10 van de notulen van 7.9.2010).

Ontwerpresoluties B7-0494/2010, B7-0495/2010, B7-0496/2010, B7-0497/2010, B7-0498/2010, B7-0499/2010 en B7-0501/2010

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0494/2010

(ter vervanging van B7-0494/2010, B7-0495/2010, B7-0496/2010, B7-0497/2010, B7-0498/2010, B7-0499/2010 en B7-0501/2010):

ingediend door de volgende leden:

Roberta Angelilli, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Mario Mauro, Potito Salatto, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Erminia Mazzoni, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Kurt Lechner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska en Sławomir Witold Nitras, namens de PPE-Fractie,

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Edite Estrela, Emine Bozkurt, Rovana Plumb, Silvia Costa, Francesca Balzani, Patrizia Toia, Rita Borsellino, Debora Serracchiani en Marc Tarabella, namens de S&D-Fractie,

Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Alexander Alvaro, Renate Weber, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano en Annemie Neyts-Uyttebroeck, namens de ALDE-Fractie,

Isabelle Durant, Nicole Kiil-Nielsen, Emilie Turunen en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie,

Charles Tannock en Geoffrey Van Orden, namens de ECR-Fractie,

Marie-Christine Vergiat en Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie

Fiorello Provera en Bastiaan Belder, namens de EFD-Fractie

Aangenomen (P7_TA(2010)0310)

Het woord werd gevoerd door:

Mario Mauro, vóór de stemming, om te verzoeken om hoofdelijke eindstemming.

Het Parlement willigde het verzoek in.

Richard Howitt, die verzocht om over paragraaf 7 en visum 5 van de tekst eveneens een hoofdelijke stemming te houden.

Naar aanleiding van de geuite bezwaren werd dit tweede verzoek niet ingewilligd.

Juridische mededeling - Privacybeleid