Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/2846(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0494/2010

Dezbateri :

Voturi :

PV 08/09/2010 - 6.3
CRE 08/09/2010 - 6.3
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0310

Proces-verbal
Miercuri, 8 septembrie 2010 - Strasbourg

6.3. Drepturile omului în Iran, în special cazul lui Sakineh Mohammadi-Ashtiani şi al lui Zahra Bahrami (vot)
Stenograma

Dezbaterea a avut loc la 6 septembrie 2010 (punctul 18 al PV din 6.9.2010).

Propunerile de rezoluţie au fost anunţate la 7 septembrie 2010 (punctul 10 al PV din 7.9.2010).

Propuneri de rezoluţii B7-0494/2010, B7-0495/2010, B7-0496/2010, B7-0497/2010, B7-0498/2010, B7-0499/2010 şi B7-0501/2010

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0494/2010

(care înlocuieşte B7-0494/2010, B7-0495/2010, B7-0496/2010, B7-0497/2010, B7-0498/2010, B7-0499/2010 şi B7-0501/2010):

depusă de următorii deputaţi:

Roberta Angelilli, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Mario Mauro, Potito Salatto, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Erminia Mazzoni, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Kurt Lechner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska şi Sławomir Witold Nitras, în numele Grupului PPE,

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Edite Estrela, Emine Bozkurt, Rovana Plumb, Silvia Costa, Francesca Balzani, Patrizia Toia, Rita Borsellino, Debora Serracchiani şi Marc Tarabella, în numele Grupului S&D,

Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Alexander Alvaro, Renate Weber, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano şi Annemie Neyts-Uyttebroeck, în numele Grupului ALDE,

Isabelle Durant, Nicole Kiil-Nielsen, Emilie Turunen şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE,

Charles Tannock şi Geoffrey Van Orden, în numele Grupului ECR,

Marie-Christine Vergiat şi Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL

Fiorello Provera şi Bastiaan Belder, în numele Grupului EFD

Adoptat (P7_TA(2010)0310)

Intervenţii

Înaintea votării, Mario Mauro, pentru a solicita ca votul final să fie prin apel nominal.

Parlamentul a aprobat cererea.

Richard Howitt, pentru a solicita ca procedura de vot prin apel nominal să fie aplicată şi pentru punctul 7 şi referirea 5 din text.

În urma obiecţiilor exprimate, nu s-a dat curs celei de-a doua solicitări.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate