Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2846(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0494/2010

Debatter :

Omröstningar :

PV 08/09/2010 - 6.3
CRE 08/09/2010 - 6.3
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0310

Protokoll
Onsdagen den 8 september 2010 - Strasbourg

6.3. Mänskliga rättigheter i Iran, särskilt fallen Sakineh Mohammadi-Ashtiani och Zahra Bahrami (omröstning)
CRE

Debatten hölls den 6 september 2010 (punkt 18 i protokollet av den 6.9.2010).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 7 september 2010 (punkt 10 i protokollet av den 7.9.2010).

Resolutionsförslag B7-0494/2010, B7-0495/2010, B7-0496/2010, B7-0497/2010, B7-0498/2010, B7-0499/2010 och B7-0501/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0494/2010

(ersätter B7-0494/2010, B7-0495/2010, B7-0496/2010, B7-0497/2010, B7-0498/2010, B7-0499/2010 och B7-0501/2010):

inlämnat av följande ledamöter:

Roberta Angelilli, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Mario Mauro, Potito Salatto, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Erminia Mazzoni, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Kurt Lechner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska och Sławomir Witold Nitras för PPE-gruppen,

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Edite Estrela, Emine Bozkurt, Rovana Plumb, Silvia Costa, Francesca Balzani, Patrizia Toia, Rita Borsellino, Debora Serracchiani och Marc Tarabella för S&D-gruppen,

Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Alexander Alvaro, Renate Weber, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano och Annemie Neyts-Uyttebroeck för ALDE-gruppen,

Isabelle Durant, Nicole Kiil-Nielsen, Emilie Turunen och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen,

Charles Tannock och Geoffrey Van Orden för ECR-gruppen,

Marie-Christine Vergiat och Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen

Fiorello Provera och Bastiaan Belder för EFD-gruppen

Antogs (P7_TA(2010)0310)

Inlägg:

Mario Mauro begärde före omröstningen att slutomröstningen skulle hållas genom namnupprop.

Parlamentet godkände denna begäran.

Richard Howitt begärde att omröstning med namnupprop skulle hållas även om punkt 7 och strecksats 5 i texten.

Då det förekom protester mot detta beaktades inte denna andra begäran.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy