Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2010. szeptember 8., Szerda - Strasbourg

7. A szavazáshoz fűzött indokolások
CRE

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 170. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Ajánlás második olvasatra, Elisabeth Jeggle - A7-0230/2010

Jarosław Kalinowski, Romana Jordan Cizelj, Peter Jahr, Alfredo Antoniozzi, Mairead McGuinness, Jens Rohde, Mario Pirillo, Marian Harkin, Hannu Takkula, Anna Záborská, Bogusław Liberadzki és Sirpa Pietikäinen

Csaba Őry-jelentés - A7-0235/2010
Clemente Mastella, Erminia Mazzoni, Alajos Mészáros, Sergej Kozlík, Giommaria Uggias, Tunne Kelam, Alfredo Antoniozzi, Marian Harkin, Czesław Adam Siekierski, Daniel Hannan és Syed Kamall

Az emberi jogi helyzet Iránban, különös tekintettel Szakineh Mohamadi Astiani és Zahra Bahrami ügyére - RC-B7-0494/2010
Erminia Mazzoni, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Cristiana Muscardini, Hannu Takkula, Seán Kelly, Syed Kamall és Daniel Hannan

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat