Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 8 septembrie 2010 - Strasbourg

7. Explicaţii privind votul
CRE

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Recomandare pentru a doua lectură Elisabeth Jeggle - A7-0230/2010

Jarosław Kalinowski, Romana Jordan Cizelj, Peter Jahr, Alfredo Antoniozzi, Mairead McGuinness, Jens Rohde, Mario Pirillo, Marian Harkin, Hannu Takkula, Anna Záborská, Bogusław Liberadzki şi Sirpa Pietikäinen

Raport Csaba Őry - A7-0235/2010
Clemente Mastella, Erminia Mazzoni, Alajos Mészáros, Sergej Kozlík, Giommaria Uggias, Tunne Kelam, Alfredo Antoniozzi, Marian Harkin, Czesław Adam Siekierski, Daniel Hannan şi Syed Kamall

Situaţia drepturilor omului în Iran, în special cazul lui Sakineh Mohammadi-Ashtiani şi cel al Zahrei Bahrami - RC-B7-0494/2010
Erminia Mazzoni, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Cristiana Muscardini, Hannu Takkula, Seán Kelly, Syed Kamall şi Daniel Hannan

Aviz juridic - Politica de confidențialitate