Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 8 september 2010 - Straatsburg

10. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

°
° ° °

Sonia Alfano was aanwezig op 25 maart 2010 maar haar naam staat niet op de presentielijst.

Juridische mededeling - Privacybeleid