Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2751(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-0076/2010

Ingivna texter :

O-0076/2010 (B7-0320/2010)

Debatter :

PV 08/09/2010 - 11
CRE 08/09/2010 - 11

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 8 september 2010 - Strasbourg

11. Vapenexport (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Muntlig fråga (O-0076/2010) från Arturs Krišjānis Kariņš, Tunne Kelam, Vytautas Landsbergis, Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Jacek Saryusz-Wolski, Ville Itälä, Sandra Kalniete, Inese Vaidere, Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra och Laima Liucija Andrikienė för PPE-gruppen, till rådet: Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (B7-0320/2010)

Arturs Krišjānis Kariņš utvecklade den muntliga frågan.

Olivier Chastel (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Roberto Gualtieri för S&D-gruppen, Elmar Brok för PPE-gruppen, Johannes Cornelis van Baalen för ALDE-gruppen, Indrek Tarand för Verts/ALE-gruppen, Geoffrey Van Orden för ECR-gruppen, Sabine Lösing för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga (blått kort) från Geoffrey Van Orden, David Campbell Bannerman för EFD-gruppen, Andrew Henry William Brons, grupplös, som även besvarade en fråga (blått kort) från Charles Tannock, Michael Gahler, Justas Vincas Paleckis, Ryszard Czarnecki, Nikolaos Chountis, Jaroslav Paška, Arnaud Danjean, Zoran Thaler, Charles Tannock, Inese Vaidere, Marietta Giannakou, Alf Svensson, Tunne Kelam och Krzysztof Lisek.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Andrzej Grzyb, Kyriakos Mavronikolas, Raül Romeva i Rueda, Laima Liucija Andrikienė, Janusz Władysław Zemke och Katarína Neveďalová.

Talare: Olivier Chastel.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Talare: Frédérique Ries om uppskjutandet av domen mot Sakineh Mohammadi Ashtiani.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy