Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2788(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-0046/2010

Indgivne tekster :

O-0046/2010 (B7-0319/2010)

Forhandlinger :

PV 08/09/2010 - 12
CRE 08/09/2010 - 12

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Protokol
Onsdag den 8. september 2010 - Strasbourg

12. Lovforslag om israelske ngo'er (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Mundtlig forespørgsel (O-0046/2010) af Franziska Katharina Brantner og Nicole Kiil-Nielsen for Verts/ALE-Gruppen, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexandra Thein, Ivo Vajgl, Sarah Ludford og Leonidas Donskis for ALDE-Gruppen, Véronique De Keyser for S&D-Gruppen og Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen til Kommissionen: Udkast til lovforslag om israelske ngo'er (B7-0319/2010)

Franziska Katharina Brantner, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Véronique De Keyser, Marie-Christine Vergiat begrundede den mundtlige forespørgsel.

Štefan Füle (medlem af Kommissionen) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Talere: Hans-Gert Pöttering for PPE-Gruppen, Richard Howitt for S&D-Gruppen, Chris Davies for ALDE-Gruppen, Nicole Kiil-Nielsen for Verts/ALE-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen og Kyriacos Triantaphyllides for GUE/NGL-Gruppen.

FORSÆDE: Stavros LAMBRINIDIS
næstformand

Talere: Bastiaan Belder for EFD-Gruppen, Diane Dodds, løsgænger, der også besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Chris Davies, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Proinsias De Rossa, der også besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bastiaan Belder, Frédérique Ries, der også besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Nicole Kiil-Nielsen, Heidi Hautala, Fiorello Provera, Franz Obermayr, Ria Oomen-Ruijten, Monika Flašíková Beňová, Margrete Auken, Zuzana Roithová, Pier Antonio Panzeri, Sari Essayah, Marek Siwiec og Zoran Thaler.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ulrike Lunacek, Ivo Vajgl og Alexandra Thein.

Štefan Füle tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik