Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/2788(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-0046/2010

Esitatud tekstid :

O-0046/2010 (B7-0319/2010)

Arutelud :

PV 08/09/2010 - 12
CRE 08/09/2010 - 12

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
Kolmapäev, 8. september 2010 - Strasbourg

12. Iisraeli valitsusväliseid organisatsioone käsitlev seaduseelnõu (arutelu)
Istungi stenogramm

Suuliselt vastatav küsimus (O-0046/2010), mille esitas(id) Franziska Katharina Brantner ja Nicole Kiil-Nielsen fraktsiooni Verts/ALE nimel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexandra Thein, Ivo Vajgl, Sarah Ludford ja Leonidas Donskis fraktsiooni ALDE nimel, Véronique De Keyser fraktsiooni S&D nimel, ja Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel komisjonile: Iisraeli valitsusväliseid organisatsioone käsitlev seaduseelnõu (B7-0319/2010)

Franziska Katharina Brantner, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Véronique De Keyser, Marie-Christine Vergiat esitasid suuliselt vastatava küsimuse.

Štefan Füle (komisjoni liige) vastas suuliselt vastatavale küsimusele.

Sõna võtsid Hans-Gert Pöttering fraktsiooni PPE nimel, Richard Howitt fraktsiooni S&D nimel, Chris Davies fraktsiooni ALDE nimel, Nicole Kiil-Nielsen fraktsiooni Verts/ALE nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel ja Kyriacos Triantaphyllides fraktsiooni GUE/NGL nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Stavros LAMBRINIDIS
asepresident

Sõna võtsid Bastiaan Belder fraktsiooni EFD nimel, Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Chris Davies, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Proinsias De Rossa, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bastiaan Belder, Frédérique Ries, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Nicole Kiil-Nielsen, Heidi Hautala, Fiorello Provera, Franz Obermayr, Ria Oomen-Ruijten, Monika Flašíková Beňová, Margrete Auken, Zuzana Roithová, Pier Antonio Panzeri, Sari Essayah, Marek Siwiec ja Zoran Thaler.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ulrike Lunacek, Ivo Vajgl ja Alexandra Thein.

Sõna võttis Štefan Füle.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika