Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2788(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-0046/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-0046/2010 (B7-0319/2010)

Keskustelut :

PV 08/09/2010 - 12
CRE 08/09/2010 - 12

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Keskiviikko 8. syyskuuta 2010 - Strasbourg

12. Kansalaisjärjestöjä koskeva lakiehdotus Israelissa (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suullinen kysymys (O-0046/2010) Franziska Katharina Brantner ja Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE-ryhmän puolesta, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexandra Thein, Ivo Vajgl, Sarah Ludford ja Leonidas Donskis ALDE-ryhmän puolesta, Véronique De Keyser S&D-ryhmän puolesta ja Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta komissiolle: Kansalaisjärjestöjä koskeva lakiehdotus Israelissa (B7-0319/2010)

Franziska Katharina Brantner, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Véronique De Keyser, Marie-Christine Vergiat esittelivät suullisen kysymyksen.

Štefan Füle (komission jäsen) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: Hans-Gert Pöttering PPE-ryhmän puolesta, Richard Howitt S&D-ryhmän puolesta, Chris Davies ALDE-ryhmän puolesta, Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta ja Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Puhetta johti Stavros LAMBRINIDIS
varapuhemies

Puheenvuorot: Bastiaan Belder EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane Dodds, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Chris Davies, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Proinsias De Rossa, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bastiaan Belder, Frédérique Ries, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Nicole Kiil-Nielsen, Heidi Hautala, Fiorello Provera, Franz Obermayr, Ria Oomen-Ruijten, Monika Flašíková Beňová, Margrete Auken, Zuzana Roithová, Pier Antonio Panzeri, Sari Essayah, Marek Siwiec ja Zoran Thaler.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ulrike Lunacek, Ivo Vajgl ja Alexandra Thein.

Štefan Füle käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö