Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/2788(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-0046/2010

Texte depuse :

O-0046/2010 (B7-0319/2010)

Dezbateri :

PV 08/09/2010 - 12
CRE 08/09/2010 - 12

Voturi :

Texte adoptate :


Proces-verbal
Miercuri, 8 septembrie 2010 - Strasbourg

12. Proiect de lege privind ONG-urile israeliene (dezbatere)
Stenograma

Întrebare orală (O-0046/2010) adresată de Franziska Katharina Brantner şi Nicole Kiil-Nielsen, în numele Grupului Verts/ALE, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexandra Thein, Ivo Vajgl, Sarah Ludford şi Leonidas Donskis, în numele Grupului ALDE, Véronique De Keyser, în numele Grupului S&D, şi Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Comisiei: Proiectul de lege privind ONG-urile israeliene (B7-0319/2010)

Franziska Katharina Brantner, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Véronique De Keyser, Marie-Christine Vergiat au dezvoltat întrebarea orală.

Štefan Füle (membru al Comisiei) a răspuns la întrebarea orală.

Au intervenit: Hans-Gert Pöttering, în numele Grupului PPE, Richard Howitt, în numele Grupului S&D, Chris Davies, în numele Grupului ALDE, Nicole Kiil-Nielsen, în numele Grupului Verts/ALE, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, şi Kyriacos Triantaphyllides, în numele Grupului GUE/NGL.

A PREZIDAT: Stavros LAMBRINIDIS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Bastiaan Belder, în numele Grupului EFD, Diane Dodds, neafiliată, care a răspuns la o întrebare de tip „cartonaş albastru” adresată de Chris Davies, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Proinsias De Rossa, care a răspuns, de asemenea, la o întrebare de tip „cartonaş albastru” adresată de Bastiaan Belder, Frédérique Ries, care a răspuns, de asemenea, la o întrebare de tip „cartonaş albastru” adresată de Nicole Kiil-Nielsen, Heidi Hautala, Fiorello Provera, Franz Obermayr, Ria Oomen-Ruijten, Monika Flašíková Beňová, Margrete Auken, Zuzana Roithová, Pier Antonio Panzeri, Sari Essayah, Marek Siwiec şi Zoran Thaler.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ulrike Lunacek, Ivo Vajgl şi Alexandra Thein.

A intervenit Štefan Füle.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate