Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2788(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-0046/2010

Ingivna texter :

O-0046/2010 (B7-0319/2010)

Debatter :

PV 08/09/2010 - 12
CRE 08/09/2010 - 12

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 8 september 2010 - Strasbourg

12. Lagförslag om israeliska frivilligorganisationer (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Muntlig fråga (O-0046/2010) från Franziska Katharina Brantner och Nicole Kiil-Nielsen för Verts/ALE-gruppen, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexandra Thein, Ivo Vajgl, Sarah Ludford och Leonidas Donskis för ALDE-gruppen, Véronique De Keyser för S&D-gruppen, och Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, till kommissionen: Lagförslag om israeliska frivilligorganisationer (B7-0319/2010)

Franziska Katharina Brantner, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Véronique De Keyser, Marie-Christine Vergiat utvecklade den muntliga frågan.

Štefan Füle (ledamot av kommissionen) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Hans-Gert Pöttering för PPE-gruppen, Richard Howitt för S&D-gruppen, Chris Davies för ALDE-gruppen, Nicole Kiil-Nielsen för Verts/ALE-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, och Kyriacos Triantaphyllides för GUE/NGL-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Stavros LAMBRINIDIS
Vice talman

Talare: Bastiaan Belder för EFD-gruppen, Diane Dodds, grupplös, som även besvarade en fråga (blått kort) från Chris Davies, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Proinsias De Rossa, som även besvarade en fråga (blått kort) från Bastiaan Belder, Frédérique Ries, som även besvarade en fråga (blått kort) från Nicole Kiil-Nielsen, Heidi Hautala, Fiorello Provera, Franz Obermayr, Ria Oomen-Ruijten, Monika Flašíková Beňová, Margrete Auken, Zuzana Roithová, Pier Antonio Panzeri, Sari Essayah, Marek Siwiec och Zoran Thaler.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ulrike Lunacek, Ivo Vajgl och Alexandra Thein.

Talare: Štefan Füle.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy