Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2775(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0484/2010

Keskustelut :

PV 08/09/2010 - 13
CRE 08/09/2010 - 13

Äänestykset :

PV 09/09/2010 - 5.4
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0314

Pöytäkirja
Keskiviikko 8. syyskuuta 2010 - Strasbourg

13. Jordanjoen tilanne erityisesti joen alajuoksun alueella (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suullinen kysymys (O-0092/2010) Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Jo Leinen ja Adrian Severin S&D-ryhmän puolesta, Liisa Jaakonsaari, Ivo Vajgl, Michael Cashman, Antigoni Papadopoulou, Vincent Peillon, Maria Eleni Koppa, Patrizia Toia, Jean Lambert, Tokia Saïfi, Maria Da Graça Carvalho, Tanja Fajon, Edite Estrela, Marietje Schaake, Jutta Steinruck, Mariya Nedelcheva, Kriton Arsenis, Santiago Fisas Ayxela, María Muñiz De Urquiza, Hélène Flautre, Rui Tavares, Vincenzo Iovine, Sonia Alfano, Zoran Thaler, Michel Dantin, Vittorio Prodi, Anne Delvaux, Alexandra Thein, Kyriacos Triantaphyllides, Charles Goerens, Nikolaos Chountis, Kader Arif, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Margrete Auken, Ioannis A. Tsoukalas, Roberto Gualtieri, Reinhard Bütikofer, Emilio Menéndez del Valle, Nicole Kiil-Nielsen, Raimon Obiols, Proinsias De Rossa, Antonyia Parvanova, Erminia Mazzoni, Guido Milana, Olga Sehnalová, Stephen Hughes, Kartika Tamara Liotard, Sajjad Karim, Isabelle Durant, José Manuel Fernandes, Patrick Le Hyaric, Izaskun Bilbao Barandica, Gabriele Albertini, Malika Benarab-Attou, Rosario Crocetta, Thijs Berman, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Richard Howitt, Ana Gomes, Ioan Enciu, Hans-Gert Pöttering, Marek Siwiec ja Corina Creţu komissiolle: Jordanjoen tilanne erityisesti joen alajuoksun alueella (B7-0452/2010)

Paolo De Castro esitteli suullisen kysymyksen.

Štefan Füle (komission jäsen) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou PPE-ryhmän puolesta, Véronique De Keyser S&D-ryhmän puolesta, Antonyia Parvanova ALDE-ryhmän puolesta, Margrete Auken Verts/ALE-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Willy Meyer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Cristian Dan Preda, Proinsias De Rossa, Alexandra Thein, Nicole Kiil-Nielsen, Mário David, Olga Sehnalová, Malika Benarab-Attou, Monika Flašíková Beňová ja Richard Howitt.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu, Ioan Enciu, Andreas Mölzer, Véronique De Keyser ja Mariya Nedelcheva.

Štefan Füle käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen ja Margrete Auken Verts/ALE-ryhmän puolesta Jordanjoen ja erityisesti sen alajuoksun tilanteesta (B7-0484/2010)

- Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Jo Leinen, Adrian Severin, Proinsias De Rossa, Saïd El Khadraoui, Olga Sehnalová, Thijs Berman, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza ja Raimon Obiols S&D-ryhmän puolesta Jordanin ja erityisesti sen alajuoksun tilanteesta (B7-0485/2010)

- Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides ja Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta Jordanin ja erityisesti sen alajuoksun tilanteesta (B7-0486/2010)

- Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric ja Willy Meyer GUE/NGL-ryhmän puolesta Jordanin ja erityisesti sen alajuoksun tilanteesta (B7-0487/2010)

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl ja Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta Jordanjoen tilanteesta (B7-0488/2010).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.9.2010, kohta 5.4.

(Istunto keskeytettiin klo 17.55 kyselytunnin alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 18.00.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö