Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/2775(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B7-0484/2010

Viták :

PV 08/09/2010 - 13
CRE 08/09/2010 - 13

Szavazatok :

PV 09/09/2010 - 5.4
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0314

Jegyzőkönyv
2010. szeptember 8., Szerda - Strasbourg

13. A Jordán folyó helyzete, különös tekintettel a folyó alsó szakaszára (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-0092/2010) felteszi: Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Jo Leinen és Adrian Severin, az S&D képviselőcsoport nevében, Liisa Jaakonsaari, Ivo Vajgl, Michael Cashman, Antigoni Papadopoulou, Vincent Peillon, Maria Eleni Koppa, Patrizia Toia, Jean Lambert, Tokia Saïfi, Maria Da Graça Carvalho, Tanja Fajon, Edite Estrela, Marietje Schaake, Jutta Steinruck, Mariya Nedelcheva, Kriton Arsenis, Santiago Fisas Ayxela, María Muñiz De Urquiza, Hélène Flautre, Rui Tavares, Vincenzo Iovine, Sonia Alfano, Zoran Thaler, Michel Dantin, Vittorio Prodi, Anne Delvaux, Alexandra Thein, Kyriacos Triantaphyllides, Charles Goerens, Nikolaos Chountis, Kader Arif, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Margrete Auken, Ioannis A. Tsoukalas, Roberto Gualtieri, Reinhard Bütikofer, Emilio Menéndez del Valle, Nicole Kiil-Nielsen, Raimon Obiols, Proinsias De Rossa, Antonyia Parvanova, Erminia Mazzoni, Guido Milana, Olga Sehnalová, Stephen Hughes, Kartika Tamara Liotard, Sajjad Karim, Isabelle Durant, José Manuel Fernandes, Patrick Le Hyaric, Izaskun Bilbao Barandica, Gabriele Albertini, Malika Benarab-Attou, Rosario Crocetta, Thijs Berman, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Richard Howitt, Ana Gomes, Ioan Enciu, Hans-Gert Pöttering, Marek Siwiec és Corina Creţu, a Bizottsághoz: A Jordán folyó helyzete, különös tekintettel a folyó alsó szakaszára (B7-0452/2010)

Paolo De Castro kifejti a szóbeli választ igénylő kérdést.

Štefan Füle (a Bizottság tagja) válaszol a szóbeli választ igénylő kérdésre.

Felszólal: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, a PPE képviselőcsoport nevében, Véronique De Keyser, az S&D képviselőcsoport nevében, Antonyia Parvanova, az ALDE képviselőcsoport nevében, Margrete Auken, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, az ECR képviselőcsoport nevében, Willy Meyer, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Cristian Dan Preda, Proinsias De Rossa, Alexandra Thein, Nicole Kiil-Nielsen, Mário David, Olga Sehnalová, Malika Benarab-Attou, Monika Flašíková Beňová és Richard Howitt.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elena Băsescu, Ioan Enciu, Andreas Mölzer, Véronique De Keyser és Mariya Nedelcheva.

Felszólal: Štefan Füle.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen és Margrete Auken, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Jordán-folyó helyzetéről, különös tekintettel a folyó alsó szakaszára (B7-0484/2010),

- Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Jo Leinen, Adrian Severin, Proinsias De Rossa, Saïd El Khadraoui, Olga Sehnalová, Thijs Berman, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza és Raimon Obiols, az S&D képviselőcsoport nevében, a Jordán-folyó helyzetéről, különös tekintettel a folyó alsó szakaszára (B7-0485/2010),

- Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides és Cristian Dan Preda, a PPE képviselőcsoport nevében, a Jordán-folyó helyzetéről, különös tekintettel a folyó alsó szakaszára (B7-0486/2010),

- Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric és Willy Meyer, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Jordán-folyó helyzetéről, különös tekintettel a folyó alsó szakaszára (B7-0487/2010),

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl és Graham Watson, az ALDE képviselőcsoport nevében, a Jordán-folyó helyzetéről (B7-0488/2010).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.9.9-i jegyzőkönyv 5.4. pont .

(Az ülést 17.55-kor a kérdések órájának kezdetéig felfüggesztik, és 18.00-kor folytatják.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat