Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/2775(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0484/2010

Debatai :

PV 08/09/2010 - 13
CRE 08/09/2010 - 13

Balsavimas :

PV 09/09/2010 - 5.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0314

Protokolas
Trečiadienis, 2010 m. rugsėjo 8 d. - Strasbūras

13. Jordano upės ir Jordano žemupio situacija (diskusijos)
CRE

Žodinis klausimas (O-0092/2010), kurį uždavė Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Jo Leinen ir Adrian Severin S&D frakcijos vardu, Liisa Jaakonsaari, Ivo Vajgl, Michael Cashman, Antigoni Papadopoulou, Vincent Peillon, Maria Eleni Koppa, Patrizia Toia, Jean Lambert, Tokia Saïfi, Maria Da Graça Carvalho, Tanja Fajon, Edite Estrela, Marietje Schaake, Jutta Steinruck, Mariya Nedelcheva, Kriton Arsenis, Santiago Fisas Ayxela, María Muñiz De Urquiza, Hélène Flautre, Rui Tavares, Vincenzo Iovine, Sonia Alfano, Zoran Thaler, Michel Dantin, Vittorio Prodi, Anne Delvaux, Alexandra Thein, Kyriacos Triantaphyllides, Charles Goerens, Nikolaos Chountis, Kader Arif, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Margrete Auken, Ioannis A. Tsoukalas, Roberto Gualtieri, Reinhard Bütikofer, Emilio Menéndez del Valle, Nicole Kiil-Nielsen, Raimon Obiols, Proinsias De Rossa, Antonyia Parvanova, Erminia Mazzoni, Guido Milana, Olga Sehnalová, Stephen Hughes, Kartika Tamara Liotard, Sajjad Karim, Isabelle Durant, José Manuel Fernandes, Patrick Le Hyaric, Izaskun Bilbao Barandica, Gabriele Albertini, Malika Benarab-Attou, Rosario Crocetta, Thijs Berman, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Richard Howitt, Ana Gomes, Ioan Enciu, Hans-Gert Pöttering, Marek Siwiec ir Corina Creţu, Komisijai: Jordano upės ir Jordano žemupio situacija (B7-0452/2010)

Paolo De Castro pateikė žodinį klausimą.

Štefan Füle (Komisijos narys) atsakė į žodinį klausimą

Kalbėjo: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou PPE frakcijos vardu, Véronique De Keyser S&D frakcijos vardu, Antonyia Parvanova ALDE frakcijos vardu, Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Willy Meyer GUE/NGL frakcijos vardu, Cristian Dan Preda, Proinsias De Rossa, Alexandra Thein, Nicole Kiil-Nielsen, Mário David, Olga Sehnalová, Malika Benarab-Attou, Monika Flašíková Beňová ir Richard Howitt.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elena Băsescu, Ioan Enciu, Andreas Mölzer, Véronique De Keyser ir Mariya Nedelcheva.

Kalbėjo Štefan Füle.

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen ir Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu, dėl Jordano upės ir ypač Jordano žemupio situacijos (B7-0484/2010),

- Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Jo Leinen, Adrian Severin, Proinsias De Rossa, Saïd El Khadraoui, Olga Sehnalová, Thijs Berman, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza ir Raimon Obiols S&D frakcijos vardu, dėl Jordano upės ir ypač Jordano žemupio situacijos (B7-0485/2010),

- Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides ir Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, dėl Jordano upės ir ypač Jordano žemupio situacijos (B7-0486/2010),

- Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric ir Willy Meyer GUE/NGL frakcijos vardu, dėl Jordano upės ir ypač Jordano žemupio situacijos (B7-0487/2010),

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl ir Graham Watson ALDE frakcijos vardu, dėl Jordano upės situacijos (B7-0488/2010).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.4 protokolo 9.9.2010.

(Posėdis sustabdytas 17.55 val. prieš klausimų valandą ir atnaujintas 18.00 val.).

Teisinė informacija - Privatumo politika