Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2010/2775(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B7-0484/2010

Debates :

PV 08/09/2010 - 13
CRE 08/09/2010 - 13

Balsojumi :

PV 09/09/2010 - 5.4
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0314

Protokols
Trešdiena, 2010. gada 8. septembris - Strasbūra

13. Situācija saistībā ar Jordānas upi un jo īpaši saistībā ar teritoriju tās lejtecē (debates)
CRE

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0092/2010) un kuru uzdeva Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Jo Leinen un Adrian Severin S&D grupas vārdā, Liisa Jaakonsaari, Ivo Vajgl, Michael Cashman, Antigoni Papadopoulou, Vincent Peillon, Maria Eleni Koppa, Patrizia Toia, Jean Lambert, Tokia Saïfi, Maria Da Graça Carvalho, Tanja Fajon, Edite Estrela, Marietje Schaake, Jutta Steinruck, Mariya Nedelcheva, Kriton Arsenis, Santiago Fisas Ayxela, María Muñiz De Urquiza, Hélène Flautre, Rui Tavares, Vincenzo Iovine, Sonia Alfano, Zoran Thaler, Michel Dantin, Vittorio Prodi, Anne Delvaux, Alexandra Thein, Kyriacos Triantaphyllides, Charles Goerens, Nikolaos Chountis, Kader Arif, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Margrete Auken, Ioannis A. Tsoukalas, Roberto Gualtieri, Reinhard Bütikofer, Emilio Menéndez del Valle, Nicole Kiil-Nielsen, Raimon Obiols, Proinsias De Rossa, Antonyia Parvanova, Erminia Mazzoni, Guido Milana, Olga Sehnalová, Stephen Hughes, Kartika Tamara Liotard, Sajjad Karim, Isabelle Durant, José Manuel Fernandes, Patrick Le Hyaric, Izaskun Bilbao Barandica, Gabriele Albertini, Malika Benarab-Attou, Rosario Crocetta, Thijs Berman, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Richard Howitt, Ana Gomes, Ioan Enciu, Hans-Gert Pöttering, Marek Siwiec un Corina Creţu, Komisijai: Situācija saistībā ar Jordānas upi un jo īpaši saistībā ar teritoriju tās lejtecē (B7-0452/2010).

Paolo De Castro izvērsa jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski.

Štefan Füle (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu.

Uzstājās Rodi Kratsa-Tsagaropoulou PPE grupas vārdā, Véronique De Keyser S&D grupas vārdā, Antonyia Parvanova ALDE grupas vārdā, Margrete Auken Verts/ALE grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Willy Meyer GUE/NGL grupas vārdā, Cristian Dan Preda, Proinsias De Rossa, Alexandra Thein, Nicole Kiil-Nielsen, Mário David, Olga Sehnalová, Malika Benarab-Attou, Monika Flašíková Beňová un Richard Howitt.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Elena Băsescu, Ioan Enciu, Andreas Mölzer, Véronique De Keyser un Mariya Nedelcheva.

Uzstājās Štefan Füle.

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen un Margrete Auken Verts/ALE grupas vārdā - par situāciju saistībā ar Jordānas upi un jo īpaši saistībā ar teritoriju tās lejtecē (B7-0484/2010),

- Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Jo Leinen, Adrian Severin, Proinsias De Rossa, Saïd El Khadraoui, Olga Sehnalová, Thijs Berman, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza un Raimon Obiols S&D grupas vārdā - par situāciju saistībā ar Jordānas upi un jo īpaši saistībā ar teritoriju tās lejtecē (B7-0485/2010),

- Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides un Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā - par situāciju saistībā ar Jordānas upi un jo īpaši saistībā ar teritoriju tās lejtecē (B7-0486/2010),

- Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric un Willy Meyer GUE/NGL grupas vārdā - par situāciju saistībā ar Jordānas upi un jo īpaši saistībā ar teritoriju tās lejtecē (B7-0487/2010),

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl un Graham Watson ALDE grupas vārdā - par situāciju saistībā ar Jordānas upi (B7-0488/2010).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 9. septembra protokola 5.4. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 17.55 pirms jautājumu laika un atsākta plkst. 18.00.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika