Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 8. september 2010 - Strasbourg

FORSÆDE: Diana WALLIS
næstformand

14. Spørgetid (spørgsmål til Rådet)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Parlamentet behandlede en række spørgsmål til Rådet (B7-0454/2010).

Spørgsmål nr. 1 (Vilija Blinkevičiūtė): Handicappede og EU 2020-strategien.

Olivier Chastel (formand for Rådet) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Vilija Blinkevičiūtė, Janusz Władysław Zemke og Silvia-Adriana Ţicău.

Spørgsmål nr. 2 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Finanspolitisk tilpasning og privat gæld.

Olivier Chastel besvarede spørgsmålet samt et tillægsspørgsmål af Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Spørgsmål nr. 3 (Silvia-Adriana Ţicău): Revision af TEN-T.

Olivier Chastel besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Silvia-Adriana Ţicău, Nikolaos Chountis og Janusz Władysław Zemke.

Spørgsmål nr. 4 (Georgios Papanikolaou): Evaluering af den åbne koordinationsmetode.

Olivier Chastel besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Georgios Papanikolaou og Vilija Blinkevičiūtė.

Spørgsmål nr. 5 (Nikolaos Chountis): Aftalememorandummet om gensidig forståelse mellem Grækenland, EU og IMF samt inflationsspiralen.

Olivier Chastel besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Nikolaos Chountis og Georgios Papanikolaou.

Spørgsmål nr. 6 (Laima Liucija Andrikienė): Det belgiske formandskabs prioriteringer for så vidt angår FN og dets organer.

Olivier Chastel besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Laima Liucija Andrikienė og Paul Rübig.

Spørgsmål nr. 7 (Liam Aylward): Styrkelse af biodiversiteten i EU.

Olivier Chastel besvarede spørgsmålet samt et tillægsspørgsmål af Liam Aylward.

Spørgsmål nr. 8 (Mairead McGuinness): Uformel samling i Rådet (landbrug), september 2010.

Olivier Chastel besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Mairead McGuinness, Paul Rübig og Liam Aylward.

Spørgsmål nr. 9 (Ryszard Czarnecki): Balkanlandenes udsigter til EU-medlemskab.

Olivier Chastel besvarede spørgsmålet samt et tillægsspørgsmål af Ryszard Czarnecki.

Spørgsmål, der på grund af tidnød ikke var blevet besvaret, ville blive besvaret skriftligt (se bilag til det fuldstændige forhandlingsreferat).

Formanden erklærede spørgetiden til Rådet for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik