Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 8. syyskuuta 2010 - Strasbourg

Puhetta johti Diana WALLIS
varapuhemies

14. Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)
CRE

Parlamentti käsitteli neuvostolle osoitettuja kysymyksiä (B7-0454/2010).

Kysymys 1 (Vilija Blinkevičiūtė): Vammaiset henkilöt ja Eurooppa 2020 -strategia.

Olivier Chastel (neuvoston puheenjohtaja) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Vilija Blinkevičiūtė, Janusz Władysław Zemke ja Silvia-Adriana Ţicău.

Kysymys 2 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Julkisen talouden mukauttaminen ja yksityinen laina.

Olivier Chastel vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Kysymys 3 (Silvia-Adriana Ţicău): Euroopan laajuisten liikenneverkkojen uudelleentarkastelu.

Olivier Chastel vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Silvia-Adriana Ţicău, Nikolaos Chountis ja Janusz Władysław Zemke.

Kysymys 4 (Georgios Papanikolaou): Avoimen koordinointimenetelmän arviointi.

Olivier Chastel vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Georgios Papanikolaou ja Vilija Blinkevičiūtė.

Kysymys 5 (Nikolaos Chountis): Kreikan, EU:n ja Kansainvälisen valuuttarahaston keskinäisen yhteisymmärryksen pöytäkirja ja inflaation räjähdysmäinen kasvu.

Olivier Chastel vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Nikolaos Chountis ja Georgios Papanikolaou.

Kysymys 6 (Laima Liucija Andrikienė): YK:ta ja sen elimiä koskevat painopisteet Belgian puheenjohtajakaudella.

Olivier Chastel vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Laima Liucija Andrikienė ja Paul Rübig.

Kysymys 7 (Liam Aylward): Biologisen monimuotoisuuden lisääminen EU:ssa.

Olivier Chastel vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Liam Aylward.

Kysymys 8 (Mairead McGuinness): Epävirallinen maatalousneuvosto syyskuussa 2010.

Olivier Chastel vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Mairead McGuinness, Paul Rübig ja Liam Aylward.

Kysymys 9 (Ryszard Czarnecki): Balkanin maiden EU:hun liittymistä koskevat mahdollisuudet.

Olivier Chastel vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Ryszard Czarnecki.

Kysymyksiin, joihin ei ajanpuutteen vuoksi voitu vastata, vastataan kirjallisesti (ks. sanatarkkojen istuntoselostusten liite).

Neuvostolle varattu kyselytunti julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö