Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2010 m. rugsėjo 8 d. - Strasbūras

PIRMININKAVO: Diana WALLIS
Pirmininko pavaduotoja

14. Klausimų valanda (klausimai Tarybai)
Stenograma

Parlamentas svarstė klausimus Tarybai (B7-0454/2010).

Klausimas 1 (Vilija Blinkevičiūtė): Neįgalieji ir strategija "Europa 2020".

Olivier Chastel (einantis Tarybos pirmininko pareigas) atsakė į klausimą ir į Vilijos Blinkevičiūtės, Janusz Władysław Zemke ir Silvia-Adriana Ţicău papildomus klausimus.

Klausimas 2 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Biudžeto koregavimas ir privataus sektoriaus skola.

Olivier Chastel atsakė į klausimą ir į Rodi Kratsa-Tsagaropoulou papildomą klausimą.

Klausimas 3 (Silvia-Adriana Ţicău): TEN-T tinklo peržiūrėjimas.

Olivier Chastel atsakė į klausimą ir į Silvia-Adriana Ţicău, Nikolaos Chountis ir Janusz Władysław Zemke papildomus klausimus.

Klausimas 4 (Georgios Papanikolaou): Atvirojo koordinavimo metodo vertinimas.

Olivier Chastel atsakė į klausimą ir į Georgios Papanikolaou ir Vilijos Blinkevičiūtės papildomus klausimus.

Klausimas 5 (Nikolaos Chountis): Graikijos, ES ir Tarptautinio valiutos fondo (TVF) sudarytas susitarimo memorandumas ir itin sparčiai didėjanti infliacija.

Olivier Chastel atsakė į klausimą ir į Nikolaos Chountis ir Georgios Papanikolaou papildomus klausimus.

Klausimas 6 (Laima Liucija Andrikienė): ES pirmininkaujančios Belgijos prioritetai, susiję su Jungtinėmis Tautomis ir jų institucijomis.

Olivier Chastel atsakė į klausimą ir į Laimos Liucijos Andrikienės ir Paul Rübig papildomus klausimus.

Klausimas 7 (Liam Aylward): Biologinės įvairovės didinimas ES.

Olivier Chastel atsakė į klausimą ir į Liam Aylward papildomą klausimą.

Klausimas 8 (Mairead McGuinness): Neoficiali žemės ūkio taryba (2010 m. rugsėjo mėn.).

Olivier Chastel atsakė į klausimą ir į Mairead McGuinness, Paul Rübig ir Liam Aylward papildomus klausimus.

Klausimas 9 (Ryszard Czarnecki): Balkanų valstybių stojimo į ES perspektyva.

Olivier Chastel atsakė į klausimą ir į Ryszard Czarnecki papildomą klausimą.

Atsakymai į klausimus, į kuriuos nebuvo atsakyta dėl laiko stokos, bus pateikti raštu (žr. stenogramos priedą).

Klausimų Tarybai valanda baigta.

Teisinė informacija - Privatumo politika