Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2010. gada 8. septembris - Strasbūra

SĒDI VADA: Diana WALLIS
Priekšsēdētāja vietniece

14. Jautājumu laiks (jautājumi Padomei)
Stenogramma

Parlaments izskatīja vairākus jautājumus Padomei (B7-0454/2010).

Jautājums Nr. 1 (Vilija Blinkevičiūtė): Personas ar invaliditāti un Eiropas stratēģija 2020. gadam.

Olivier Chastel (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Vilija Blinkevičiūtė, Janusz Władysław Zemke un Silvia-Adriana Ţicău.

Jautājums Nr. 2 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Budžeta korekcija un privātie parādi.

Olivier Chastel atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Jautājums Nr. 3 (Silvia-Adriana Ţicău): Eiropas transporta tīkla (TEN-T) atkārtota izvērtēšana.

Olivier Chastel atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Silvia-Adriana Ţicău, Nikolaos Chountis un Janusz Władysław Zemke.

Jautājums Nr. 4 (Georgios Papanikolaou): Koordinācijas atklātās metodes novērtēšana.

Olivier Chastel atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Georgios Papanikolaou un Vilija Blinkevičiūtė.

Jautājums Nr. 5 (Nikolaos Chountis): Saprašanās memorands, ko Grieķija noslēgusi ar ES un SVF, un strauji augošā inflācija.

Olivier Chastel atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Nikolaos Chountis un Georgios Papanikolaou.

Jautājums Nr. 6 (Laima Liucija Andrikienė): Beļģijas prezidentūras prioritātes attiecībā uz ANO un tās struktūrām.

Olivier Chastel atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Laima Liucija Andrikienė un Paul Rübig.

Jautājums Nr. 7 (Liam Aylward): Bioloģiskās daudzveidības veicināšana Eiropas Savienībā.

Olivier Chastel atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Liam Aylward.

Jautājums Nr. 8 (Mairead McGuinness): Neformālā lauksaimniecības Padome, 2010. gada septembris.

Olivier Chastel atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Mairead McGuinness, Paul Rübig un Liam Aylward.

Jautājums Nr. 9 (Ryszard Czarnecki): Balkānu valstu pievienošanās perspektīva Eiropas Savienībai.

Olivier Chastel atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Ryszard Czarnecki.

Uz jautājumiem, uz kuriem netika atbildēts laika trūkuma dēļ, sniegs rakstiskas atbildes (sk. sēdes stenogrammas pielikumu).

Padomei atvēlētais jautājumu laiks ir beidzies.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika