Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 8 września 2010 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Diana WALLIS
Wiceprzewodnicząca

14. Tura pytań (pytania do Rady)
Pełne sprawozdanie

Parlament rozpatrzył pytania do przedłożenia Radzie (B7-0454/2010).

Pytanie 1 (Vilija Blinkevičiūtė): Osoby niepełnosprawne a strategia Europe 2020.

Olivier Chastel (urzędujący przewodniczący Rady) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Vilija Blinkevičiūtė, Janusz Władysław Zemke i Silvia-Adriana Ţicău.

Pytanie 2 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Korekta budżetowa a dług prywatny.

Olivier Chastel udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowali Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Pytanie 3 (Silvia-Adriana Ţicău): Przegląd sieci TEN-T.

Olivier Chastel udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Silvia-Adriana Ţicău, Nikolaos Chountis i Janusz Władysław Zemke.

Pytanie 4 (Georgios Papanikolaou): Ocena otwartej metody koordynacji.

Olivier Chastel udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Georgios Papanikolaou i Vilija Blinkevičiūtė.

Pytanie 5 (Nikolaos Chountis): Protokół uzgodnień zawarty między Grecją a UE i MFW w świetle szybkiego wzrostu inflacji.

Olivier Chastel udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Nikolaos Chountis i Georgios Papanikolaou.

Pytanie 6 (Laima Liucija Andrikienė): Priorytety prezydencji belgijskiej w odniesieniu do ONZ i jej organów.

Olivier Chastel udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Laima Liucija Andrikienė i Paul Rübig.

Pytanie 7 (Liam Aylward): Wzmocnienie różnorodności biologicznej w UE.

Olivier Chastel udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowali Liam Aylward.

Pytanie 8 (Mairead McGuinness): Nieformalne posiedzenie Rady Ministrów ds. Rolnictwa, wrzesień 2010 r..

Olivier Chastel udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Mairead McGuinness, Paul Rübig i Liam Aylward.

Pytanie 9 (Ryszard Czarnecki): Perspektywa akcesji państw bałkańskich do UE.

Olivier Chastel udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowali Ryszard Czarnecki.

Odpowiedzi na pytania pozostawione bez odpowiedzi z braku czasu zostaną udzielone na piśmie (patrz załącznik pełnego sprawozdania z obrad).

Tura pytań do Rady została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności