Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 8. september 2010 - Strasbourg

PREDSEDSTVO: Diana WALLIS
podpredsednica

14. Čas za vprašanja (vprašanja Svetu)
CRE

Parlament je obravnaval vrsto vprašanj Svetu (B7-0454/2010).

Vprašanje 1 (Vilija Blinkevičiūtė): Invalidi in strategija Evropa 2020.

Olivier Chastel (predsedujoči Svetu) je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Vilija Blinkevičiūtė, Janusz Władysław Zemke in Silvia-Adriana Ţicău.

Vprašanje 2 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Proračunska prilagoditev in zasebni dolg.

Olivier Chastel je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ga je postavila Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Vprašanje 3 (Silvia-Adriana Ţicău): Ponovni pregled omrežja TEN-T.

Olivier Chastel je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Silvia-Adriana Ţicău, Nikolaos Chountis in Janusz Władysław Zemke.

Vprašanje 4 (Georgios Papanikolaou): Ovrednotenje odprte metode koordinacije.

Olivier Chastel je odgovoril na vprašanje in dodatni vprašanji, ki sta jiu postavila Georgios Papanikolaou in Vilija Blinkevičiūtė.

Vprašanje 5 (Nikolaos Chountis): Memorandum o soglasju, sklenjen med Grčijo ter EU in mednarodnim denarnim skladom, ter vse višja inflacija.

Olivier Chastel je odgovoril na vprašanje in dodatni vprašanji, ki sta ju postavila Nikolaos Chountis in Georgios Papanikolaou.

Vprašanje 6 (Laima Liucija Andrikienė): Prednostne naloge belgijskega predsedstva glede Organizacije združenih narodov in njenih organov.

Olivier Chastel je odgovoril na vprašanje in dodatni vprašanji, ki sta ju postavila Laima Liucija Andrikienė in Paul Rübig.

Vprašanje 7 (Liam Aylward): Izboljšanje biotske raznovrstnosti v EU.

Olivier Chastel je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ga je postavil Liam Aylward.

Vprašanje 8 (Mairead McGuinness): Neuradni Svet za kmetijstvo, september 2010.

Olivier Chastel je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Mairead McGuinness, Paul Rübig in Liam Aylward.

Vprašanje 9 (Ryszard Czarnecki): Možnost pristopa balkanskih držav k EU.

Olivier Chastel je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ga je postavil Ryszard Czarnecki.

Na vprašanja, ki zaradi pomanjkanja časa niso bila obravnavana, bo odgovorjeno pisno (glej prilogo k dobesednemu zapisu seje).

Čas za vprašanja Svetu se je zaključil.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov